LÁ THƯ BẠN ĐẠO

(07/2010)

Cư sĩ Tâm Lương – Đào Mạnh Xuân

 

Lời người viết: “Dưới đây là những điều tôi ghi ra để tự khuyên mình cố gắng tu tập mỗi ngày. Tôi không dám nhận rằng mình đã làm được. Xin quí bạn đọc hiểu cho như vậy. Còn lý do tôi cho phổ biến là tôi mong muốn nếu ai thích tu tập, sau khi đọc xong bài viết, hy vọng sẽ có đôi điều giúp ích cho quí vị. Nếu được vậy, xin đem hồi hướng công đức này về cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo”. Tâm Lương  

                               

TỰ KHUYÊN MÌNH TU TẬP HẰNG NGÀY

Tâm Lương - Đào Mạnh Xuân

(Stone Mountain, Georgia)

 

Hằng ngày tôi thường niệm Hồng Danh Đức Phật A Di Đà để mong tạo một chút duyên lành với cõi Cực Lạc của Phật. Nhưng rồi lại tự thấy trong cuộc sống ba thứ Thân, Khẩu, Ý đã gây ra không biết bao nhiêu điều có tội. Vậy là cùng lúc, vừa tạo phước, vừa gây tội. Niệm Phật là tạo phước vì “Niệm Phật một câu phước sinh vô lượng”.Còn Thân, Khẩu,Ý đã tạo tội thế nào, tôi đọc trong phần Phật dạy tu 10 nghiệp lành như sau:

Về Thân:có 3 điều nên tránh: không trộm cắp, không tà dâm, không sát sanh.

Về Khẩu:có 4 điều nên tránh :ỷ ngữ ( không thêu dệt),lưỡng thiệt (không đâm thọc),vọng ngôn ( không nói dối, không thất hứa, không đánh lừa), ác khẩu (la rầy, mắng nhiếc, nói chuyện xấu của người).

Về Ý: có 3 điều nên tránh: không tham, không sân, không si.

Đã là con người ai không phạm những điều trên. Vậy nên để cho việc niệm Phật của mình không bị mất phước qúa nhiều do hằng ngày đã tạo ác từ 10 điều đó, tôi đã cố gắng gom tất cả những ý vừa nêu thành một bài văn vần cho dễ nhớ, để tự nhủ mình học thuộc và kiên trì thực tập. Tôi cũng được biết tu tốt mười nghiệp lành chỉ sanh về cõi trời nên chi cố gắng niệm Phật nữa, với chút hy vọng nguyện sẽ dễ thành hơn. Tôi mong vậy, không biết có được không?!Bài văn vần có tựa:

     GẮNG TU MONG ĐƯỢC VÃNG SANH  

Tập tu cho được mười nghiệp lành:

Không tà dâm, trộm cắp, sát sanh,

Không thêu dệt, đâm thọc, nói dối,

Không ác khẩu và tham, si, sân.

Một khi tu tốt mười nghiệp lành,

Chết về cõi trời, không vãng sanh.

Muốn vãng sanh, tu thêm Tịnh độ.

Ngày đêm niệm Phật, mong nguyện thành.

Mỗi khi niệm Phật, tâm bị vọng tưởng xen vào, tôi thường nhắc nhở mình nhớ lời khuyên của Ngài Hám Sơn, trích từ sách Chân dung người Phật tử, tác giả Thầy Thích Minh Quang:

“Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn

Cho dù rách cổ, cũng bằng không...”

Trước tiên, xin được nói ba điều nên tránh về thân: không tà dâm, không trộm cắp, không sát sanh. Trong đó không sát sanh là khó nhất bởi vì kể cả những con vật nhỏ nhất ta cũng không nên giết chúng. Đạo Phật dạy: tất cả mọi chúng sanh đều bình đẳng. Con người muốn sống và không muốn ai giết mình.Mọi sinh vật cũng vậy.Có điều nên biết sinh vật cũng có linh hồn.Ta giết chúng là đã tạo ra mối hận thù. Về tà dâm, ai cũng biết là không được quan hệ ái dục với người không phải người phối ngẫu của mình. Đây là điều cố gắng tránh, nhất là người đã thọ giới qui y. Còn không sẽ bị đường tình vụng trộm cuốn hút đưa đến thân bại danh liệt và phạm vào một trong năm giới cấm.  Về trộm cắp, nói chung, là không được lấy bất kỳ vật gì về làm của riêng khi không được chủ của nó đồng ý.

Rồi tiếp đến là bốn điều nên tránh về khẩu: không thêu dệt, không đâm thọc, không nói dối, không ác khẩu.

Phần tu về “ khẩu” vô cùng khó cho nên tôi đã cố gắng tìm những chi tiết tạo ra khẩu nghiệp để nêu ra đây, hầu ghi nhớ và hạn chế lỗi lầm.Có câu của Cổ Đức dạy để tránh khẩu nghiệp như sau:  

Lúc tĩnh tâm hãy nghĩ những lỗi lầm của mình.

Khi nhàn đàm không nên nêu cái xấu của người khác”

Lời khuyên này về tu tập qúa hay.Tôi đã chuyển lại thành văn vần cho dễ nhớ và có kèm thêm lời tự khuyên:

Nên nghĩ lỗi mình lúc tĩnh tâm.

Không nêu lỗi ai lúc nhàn đàm.

Tập tu như vậy cho nhẹ nghiệp.

Còn không, nghiệp khẩu hại xác phàm.

Tội gây ra từ miệng thường vấp phải là hay nói chuyện thị phi. Tôi có một số câu để tự khuyên:

Cố tránh thật xa chuyện thị phi,

Chuyện ai mặc kệ, chớ bàn chi,

Ai nói xấu ta, tai liền miệng.

An nhiên tự tại, mới tu trì.

Nào mấy ai ưa kẻ thị phi,

Lắm mồm, lắm chuyện, lắm sân si.

Thêu dệt, đâm thọc cho thỏa miệng,

Rốt rồi nghiệp khẩu lãnh trọn y.

Còn về lời hứa không thực hiện sẽ đưa đến gì,cũng nên tìm hiểu để tu tập.

Ông bà ta có câu tục ngữ rất chí lí:” Một lần thất tín, vạn lần bất tin”.Những người đã thuộc nằm lòng câu này rồi thì mỗi khi hứa với ai làm điều gì, hoặc cho cái gì, chắc chắn họ sẽ không dám thất hứa. Vì vậy cuộc đời họ sẽ dễ dàng gặp thành công. Còn ngược lại, những ai hứa, rồi quên lời, làm cho người được hứa khắc khoải trông chờ và cuối cùng thất vọng, sẽ bị quả báo nặng nề. Thất hứa là một dạng của nói dối, cũng có khi là đánh lừa. Điều này sẽ làm cho người được hứa chán nản và mất niềm tin. Cái tai hại lớn hơn nữa là họ sẽ bộc lộ sự bất mãn đến những người khác nếu họ thường xuyên bị thất hứa từ cùng một người.

Phần nhiều không mấy người ưa kẻ thất hứa. Khi nhắc đến những người này, người ta thường tỏ sự khinh miệt qua cách xưng gọi là “thằng” hoặc “con” và kèm theo câu: thứ  “mười voi không được bát nước xáo” hoặc thứ “ nói như chuột chạy ống tre” v.v…Vậy là uy tín của ta mỗi ngày mỗi giảm đi, cũng có nghĩa là công ăn việc làm hoặc việc kinh doanh của ta sẽ xuống dốc.Nếu ai tin vào luật Nhân Quả Nghiệp Báo sẽ thấy ta làm điều gì xấu với ai, thì có khi trong kiếp hiện tiền ta sẽ gặp lại những điều xấu ấy, thậm chí còn có thể nặng hơn. Ngoài ra những điều làm xấu này sẽ còn lưu tồn để trả nghiệp ở nhiều kiếp sau nữa

Những ai đang làm ăn khấm khá, rồi mỗi ngày mỗi tệ lần, hãy tự xét xem có phải do mình hay thất tín mà ra không.Tốt nhất, để khỏi mắc tội thất hứa, ta nên đắn đo trước khi hứa, khi chắc làm được hãy hứa.Trường hợp chưa thực hiện, hoặc không thể làm được, cũng nên gọi xin lỗi để người được hứa khỏi trông chờ, còn ta cũng đỡ bị xem thường. Ngoài ra, xin đọc lời dạy của Đức Phật như sau:“Ai có ý định cho người một vật gì, dù thật nhỏ không đáng giá, mà cuối cùng không cho thì sẽ đầu thai thành ngạ qủy”. Còn trường hợp, ai hứa cho ít, đến khi cho, lại cho nhiều gấp bội thì công đức vô cùng lớn.

Đạo Phật dạy con người luôn làm chủ vận mệnh của mình.Nếu ta lỡ làm điều xấu, kể cả tội rất nặng, ta phải thành tâm sám hối lỗi lầm và rồi làm nhiều điều phước thiện để hóa giải những nghiệp xấu cũ.

Xin được ghi lại những ý chính thành bài văn vần sau đây:

                 Lời hứa quan trọng vô cùng,

        Dù lời hứa nhỏ, cũng đừng bỏ qua.

                 Thất hứa kết quả sẽ là:

        Làm người được hứa hoá ra não phiền.

                 Và họ sẽ mất niềm tin,

        Nếu chuyện như vậy thường xuyên xảy hoài,

                 Nhiều việc xấu sẽ đến ngay,

        Làm ăn, mua bán hằng ngày kém đi,

                 Điều này nữa mới đáng ghi:

        Sẽ thành ngạ qủy, sau khi vãng phần,

                 Nếu biết sám hối, ăn năn,

        Thường làm điều tốt, tội lần tiêu tan.

Cuối cùng là ba điều nên tránh về Ý nghiệp. Phật dạy tham, sân, si là tam độc nhưng sân là cái độc nguy hiểm nhất. Ai sân nhiều sẽ chuốc lắm bệnh vào thân và còn có thể gây ra những tội ác khó lường. Ngoài ra, có thể nói, người mau sân đã biểu lộ tính ngã mạn, kiêu căng, rất độc đoán và cố chấp, ít khi muốn nghe lời khuyên răn của kẻ khác, hay la lối và suốt ngày có tiếng nặng tiếng nhẹ trong nhà. Người như vậy thường gây khổ cho gia đình.

Ở phần trình bày tiếp theo, tôi có đưa ra một số đoạn trích dẫn lấy từ sách “HẠN CHẾ SÂN HẬN.TRẢI RỘNG TÌNH THƯƠNG.” của tác giả Tỳ Khưu VISUDDHÀCÀRA do Minh Tâm biên dịch, để làm sáng tỏ thêm những điều tôi nghĩ là đúng để theo đó tu tập

 Dưới đây là phần tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và  cách hạn chế sân hận.

1)Nguyên nhân gây ra sân hay tức giận:

a)Cho cái “ta”, cái bản ngã quá lớn nên có ai chạm tới, ta xem như bị xúc phạm, bị xem thường, bị trêu chọc, bị thách đố, bị nhục mạ, bị bêu xấu, bị mắng chê, bị chỉ trích v.v…nên cơn sân đùng đùng nổi dậy.

b)Ngoài ra những người có tính hay đa nghi cũng mau sân lắm. Ví dụ nghi người nọ, người kia nói xấu mình, hay làm một điều gì đó có hại cho mình như nghi chồng hoặc vợ có tình ý với người khác v.v…. Chuyện chưa xảy ra nhưng cứ tưởng tượng ra đủ thứ và đâm ra tức tối, hậm hực. Có người ghen nặng thậm chí còn đánh, mắng người phối ngẫu của mình.

2) Hậu qủa đưa đến do sân hận.

a)- Đối với người có tính đa nghi:Chính tâm mình bị giày vò, bị khổ trước trong khi người mình giận, mình ghét không hay biết gì.

b)-Lúc cơn giận lên có thể đưa đến:

*Khẩu nghiệp: cãi cọ, nói lời độc ác, chửi thề,v.v…

*Thân nghiệp: Ẩu đả, gây thương tật cho người khác, giết người v.v…

*Ý nghiệp : tìm cách trả thù v.v…

Nếu trong cuộc sống, ta bị một người làm điều xấu với ta, rồi ta tìm cách trả đũa, theo kiểu “ăn miếng trả miếng”, thì tâm ta luôn luôn khổ sở. Chi bằng nhớ câu ông bà ta dạy “ Nai giạt móng, chó cũng le lưỡi” hoặc “ Một điều nhịn, chín điều lành” để dẹp bỏ sự hiềm khích, vì trong cuộc hơn thua nào, cả hai bên đều phải nhọc tâm cực trí để tìm cách đối phó.Hơn nữa đã là con Phật, ta nên nhớ lời Phật dạy: “Lấy ân báo oán, oán tự tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán thêm chồng chất”.

 Nhớ những điều nêu trên, nên tôi đã tự khuyên mình hãy cố sống nhường nhịn và hỷ xả. Nhưng nên nhớ sự nhường nhịn và hỷ xả phải đem lại lợi ích cho ta và cho người, chứ chỉ đem lợi cho ta thôi thì việc làm đó chưa chắc đã tốt và có khi ta đã tạo tội mà không biết.Như trong sách Làm Chủ Vận Mệnh có kể câu chuyện tóm lược như sau: Có một đại thần về làng nghỉ hưu.Một hôm, một tay ngang tàng uống rượu say đã mắng chửi ông. Ông không chấp,bỏ qua (coi như hỷ xả). Sau đó tay này trở thành hống hách, cho là Đại thần nó còn chửi được nên đã làm nhiều việc tày trời hơn. Cuối cùng, nó đã lãnh án tử hình. Ông Đại thần đã ân hận nhận có phần lỗi của mình: nếu ngày trước ông bảo người nhà bắt nó cho nó vài chục gậy để răn khuyên về tội ngỗ ngược thì nó đâu có dám tiếp tục làm việc quá đáng nữa. Câu chuyện cho ta thấy việc hỷ xả của vị Đại thần chỉ đem tiếng tốt cho ông, được người khen là độ lượng, quảng đại, nhưng lại đem cái hại cho người kia. Việc làm như thế nên tránh.        

c)-Người thường sân hận rất dễ bị đọa vào ba đường ác vì trong tâm lúc nào cũng nóng như một hỏa diệm sơn nên không tránh khỏi lúc gần chết, tâm cũng mang sự giận dữ. Theo Đạo Phật sự thọ báo kiếp sau tùy thuộc vào tư tưởng, suy nghĩ sau cùng của ta vào giây phút lâm chung. Nếu ta qua đời với niệm tưởng bất thiện, ác nghiệp, ta sẽ có sự tái sanh tương ứng - với niệm tưởng tốt lành, thiện nghiệp, ta có một kiếp sau tốt đẹp” ( trang 70 Sách đã dẫn)

Trong một số sách, cũng như trong một số băng giảng của Quí Thầy, đều có lời khuyên gia đình nên trợ niệm vãng sanh, tức niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho thân nhân lúc sắp lìa đời nghe, để tâm họ luôn nghĩ tưởng đến Phật mà khỏi nghĩ điều xấu, ác.Nghĩ tưởng đến Phật vào gìờ phút đó chắc sẽ được Vãng sanh.

Tôi đã gom những ý trên thành một bài văn vần như sau: 

Quan trọng làm sao phút lâm chung,

Tâm ngưuời sắp chết nghĩ mông lung,

Giờ gần tắt thở, tâm nghĩ thiện,

Được về cảnh tốt, sống ung dung.

Giờ gần tắt thở, tâm nghĩ ác,

Sẽ về cảnh giới xấu vô cùng.

Thân nhân nên tin điều ấy đúng,

Thường xuyên hộ niệm, ắt việc xong,

Mong sao ai nấy đều làm vậy,

Để cho người chết khỏi long đong .

d)-Người sân nhiều, tâm rất đau khổ: một đọan trong sách đã nêu ghi:

Sân hận làm đời ta đau khổ, nếu ta tiếp tục chấp nhận và không cố gắng chế ngự nó, có nghĩa là ta tiếp tục sống cuộc sống hỗn lọan. Cứ mỗi lần bực mình, khó chịu, tức giận, chúng ta lại bắt đầu thiêu đốt chính mình. Cảm giác cháy bỏng gia tăng theo cường độ của cơn giận; càng giận dữ, ta càng cháy bỏng nhiều hơn. Qủa là một cảm giác vô cùng đau khổ. Bạn có thể quan sát điều này nơi chính bạn. Khi bạn rơi vào tâm trạng bực mình, tức tối, hãy quan sát trạng thái của tâm rồi bạn sẽ phát hiện được nỗi đau đớn thống khổ mà bạn đang chịu đựng trong lúc tức giận hoặc rối loạn …” ( Trang 8, Sách đã dẫn)

e)Người có nhiều sân hận sẽ mang một số bệnh như sau:

“ Ngoài việc gây độc hại cho tinh thần, cơn sân hận và lòng thù địch còn tạo ra mối hiểm nguy cho cơ thể chúng ta. Y học đã khẳng định sự tức giận cùng những cảm xúc vô bổ khác đều góp phần tạo nên bệnh tật. Khi tức giận, cơ thể phóng thích một số hóa chất làm rối loạn sự điều hòa cơ thể. Nếu buồn phiền sân hận thường xuyên thì lâu dài sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật như loét bao tử, rối loạn tiêu hóa, táo bón, cao huyết áp, rối loạn  tim mạch, thậm chí ung thư” (trang 10, sđd)

f)Người có nhiều sân hận, về sau có được thân người sẽ có dung mạo xấu xí.

3) Cách hạn chế sân hận:

a) “ Khi sân hận sanh khởi, ta nên kiềm chế, lặng yên bất động như một khúc gỗ… vì trong tâm trạng đó những gì ta nói ra hoặc làm đều vụng về, thô lỗ, gây ra những tai hại mà sau này ta phải hối tiếc”. ( Trang 30 sđd).

b) Lúc cơn giận nổi lên và ta nhận biết được thì nên hoặc chú tâm liên tục hít thở thật sâu hoặc liên tục niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nhiều lần thật chí thành, cơn giận sẽ hạ xuống rất nhanh.

c) Nếu ta tin rằng mọi việc xảy ra cho ta, tốt hoặc xấu, đều là cái quả mà nhân của nó do ta tạo ra từ nhiều kiếp trước hoặc trong kiếp này. Vậy những điều không tốt đến với ta như bị người nhục mạ, rẻ khinh,…bị vợ, chồng mắng nhiếc v.v…ta xem như một lúc nào đó trong tiền kiếp hoặc trong kiếp này ta đã làm điều đó với họ, hoặc với người nào khác nên kiếp này ta phải nhận lại quả đó. Nói tóm lại ta luôn ghi nhớ câu:”Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” để biết nhận lỗi về mình thì cơn sân không còn làm khổ ta nữa. Hoặc ta tự nhủ thầm khi gặp chuyện rủi ro: “Ta đang trả nghiệp” và vui vẻ nhận những cái không hay đến với ta. Hy vọng trong nhiều lần thực tập, chắc cũng có lần đạt hiệu quả.   

Nếu ai tin và thực hành được điều này mỗi khi gặp chuyện bất ưng ý và thấy tâm nhẹ nhàng thì phải nói đó là điều hạnh phúc vô cùng.

Sau đây tôi xin được ghi lại những ý chính ở trên thành một bài văn vần:

        HỌC HẠNH NHẪN NHỤC hay HẠN CHẾ SÂN HẬN

                 Một niệm sân hận khởi lên,

        Muôn ngàn nghiệp chướng chực bên liền liền.

                 Vậy điều cần nhớ trước tiên:

        HỌC HẠNH NHẪN NHỤC để yên mọi bề.

                 Dù ai bêu xấu, mắng, chê…

        Ta xem như thể không hề chi đâu:

                 Chú tâm hít thở thật sâu,

        Hoặc là niệm Phật nhiều câu chí thành.

                 Cơn giận sẽ xuống rất nhanh.

        Còn không, nhớ thuộc rành rành lời răn:

                 “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”

        Cũng làm cơn giận bội phần bớt đi.

                 Làm vậy có lợi những gì ?

        Trừ được cái họa một khi im lời.

                 Tâm hồn an ổn, thảnh thơi.

        Phát sinh trí huệ, cuộc đời vui tươi.

                 Còn xem “ta” lớn tựa trời,

        Ai mà đụng đến tức thời nổi sân.

                 Ấy người ngã mạn, kiêu căng,

        Cố chấp, độc đoán, hung hăng làm đầu.

                 Gây người thân lắm khổ đau:

        Đay nghiến, la lối nặng sao tâm hồn.

                 “No mất ngon, giận mất khôn”

        Bài học ấy, phải thường luôn nằm lòng.

                 Có người sân giết vợ con,

        Gây bao án nặng chẳng còn tính “nhân”.  

                   Còn chuốc lắm bệnh vào thân:

        Tim mạch, mất ngủ bần thần canh thâu.

                 Cao huyết áp khổ làm sao!

        Quá giận, đứt mạch máu đầu chết ngay!

                 Lửa sân thiêu đốt ngày ngày.

        Tức giận, phiền não…vò, vày tâm ta.

                 “Sân nhập, khẩu xuất” phóng ra

        Bao nhiêu lời ác, nghiệp ta lãnh phần.

                 Người sân chết khổ vô ngần,

Đọa ba đường ác muôn ngàn đắng cay.

       Ôm sân quá khổ thế này!

         Nên mau cố bỏ, chớ chầy nữa chi.

                Được vậy có lợi tức thì,

         Thân, tâm bớt bịnh còn gì sướng hơn.

Trong lúc tập tu mười nghiệp lành, tâm ta lúc nào cũng nghĩ tới hậu quả của việc mình làm thì kết quả đạt được tốt lắm. Ý vừa nêu nằm trong đề tài Bài học ngàn vàng: Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Tác giả Thầy Thích Thiện Hoa.  Ngoài ra tôi luôn tự nhắc nhở mình tránh làm những đìều ác vì mọi hành động của ta không qua được Long thần, Hộ pháp. Đạo Phật đã xác nhận rằng quanh ta có Hiền Thánh Tăng  và những người khuất mày khuất mặt nữa.Tôi tin điều ấy nhiều hơn sau khi được đọc một vài cuốn sách nói về những nhà ngoại cảm ở Việt Nam. Họ có thể tiếp xúc được với những vong linh ở thế giới vô hình. Xin được ghi lại những điều vừa trình bày thành văn vần và hai câu đầu in đậm tôi đã mượn từ sách Làm chủ Vận mệnh, dịch giả Thầy Thích Minh Quang  :                                

Long thần, Hộ pháp ở quanh ta,

Việc làm lành,dữ khó giấu qua.”

Phàm khi làm việc gì lớn, nhỏ,

Trước phải xét kỹ “quả”xảy ra.

 

Bài học ngàn vàng : chớ bỏ qua,

Không tin (Cố quên) nhân quả, hại đời ta.

Vô minh luôn dẫn ta làm quấy.

Mau biết hối lỗi, nghiệp liền xa.

 

Đề tài tôi ghi ở đầu bài, nếu còn tìm hiểu thì viết hoài những cái cần tránh để khỏi mang tội thì không bao giờ hết như:

Một ý xấu thoáng qua đầu,

Đã là tạo nghiệp, cần đâu thành lời.

(Đã là tạo nghiệp, cần đâu đợi làm)

 

hay:

Việc thiện nhỏ, chớ bỏ qua,

Tránh xa việc ác dù là mảy may.

Vậy mới biết tập tu để tránh lỗi lầm vô cùng khó. Nhưng “Chiến đấu có gian nan, chiến thắng mới vinh quang.”    

Tôi tạm ngưng lại ở đây và xin có lời nói thêm ai tu tốt những điều tôi ghi ở trên chẳng những đem lại lợi ích cho bản thân mình mà cả con cháu về sau cũng được hưởng nữa. Đạo Phật đã dạy vậy nên ông bà ta đã có những câu ca dao:

Bởi chưng đời trước khéo tu,

Nên nay con cháu võng dù thênh thang

Người trồng cây hạnh người chơi,

Ta trồng cây đức để đời về sau…

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008