NHỚ MẸ VÔ VÀN

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

 

Xa Mẹ bao năm nhớ vô vàn,

Làm thơ tặng Mẹ, cầu bình an,

Thơ chưa kịp đến, tin Mẹ mất,

Sửng sốt, nghẹn ngào, lệ chứa chan.

Mẹ đi vội vã, không lời nhắn,

Tức tưởi lòng con, dạ nát tan,

Ở cõi Trời kia Mẹ có biết,

Đêm ngày nhớ Mẹ, buồn miên man!

                    

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

(Bài thơ này đã đăng trong Đặc San Xuân Quảng Ngãi 2001

dưới bút hiệu ALPHA)

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008