Hình ảnh

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH & VU LAN PL.2554

TẠI TỊNH XÁ NGỌC SƠN, TUY PHƯỚC - BÌNH ĐỊNH

ảnh: Ngọc Chơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008