Cám Ơn Cái Chết

Hàn Long Ẩn


Cám ơn đời đã cho ta biết chết
Để ta còn ước muốn tìm em
Để biết ngày rồi cũng sang đêm
Và Vũ trụ muôn đời vẫn mới.


Có cái chết ta hãy còn trông đợi
Được yêu người và cũng được người yêu
Dù một mai khi ngọn gió trở chiều
Ta yên nghỉ mà mắt không ngấn lệ.


Nhờ biết chết nên nỗi đau trần thế
Bỗng trở thành sóng nước tri âm
Vẫn có nhau để dìu dắt khi cần
Từ muôn nẻo chảy xuôi về biển rộng.


Vì có chết ta biết mình còn sống...
Hàn Long Ẩn

             

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008