Bóng Giai Nhân
(Nhân đọc "Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga")

                                         Hàn Long Ẩn


Ta chối bỏ trần gian huyễn mộng
Để đi tìm Cõi Tịnh bao la
Bên Thiền Thất trầm ngâm gió lộng
Nhìn mây chiều cánh nhạn về xa.


Rồi một hôm trời gầm bão tố
Bóng ai từ vô thỉ bước ra
Tay bóp nát tim người máu đỏ
Của thiên thần hay của quỷ ma?


Từ buổi ấy ta về khép cửa
Lật trang kinh, cố niệm “nam mô”
Xua đuổi mãi mắt bừng đốm lửa
Ôi, giai nhân - quyền lực mơ hồ.


Ai uy dũng mấy nghìn năm thuở trước
Đã bước qua hai lằn mức chiêm bao
Ta vuốt mặt, bó tay, đầu lắc
Phật cũng buồn, đâu đó ở trên cao?!

                                       Hàn Long Ẩn

             

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008