CÚNG CHÙA???

LÊ BÍCH SƠN

 

Tín đồ: - Bạch Thầy, con về chùa cầu nguyện Phật và Bồ Tát cho con trúng số. Nếu trúng được một triệu Mỹ kim (sau khi trừ thuế) con sẽ cúng chùa năm trăm ngàn Mỹ kim…

 

Thầy: - Vậy anh hãy xin Phật và Bồ Tát cho anh thẳng năm trăm ngàn Mỹ kim luôn đi…

 

San Jose – California, tháng 11 năm 2010

Lê Bích Sơn           

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008