THÔNG TIN & HÌNH ẢNH

CUNG NGHINH & CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC HOÀ BÌNH THẾ GIỚI

TỔ CHỨC TẠI CHÙA CỔ LÂM - SEATTLE

từ ngày 21 đến 29 tháng 8 năm 2010

 

Hình ảnh Lễ An Vị Tôn Tượng Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới tại Chùa Cổ Lâm - Seattle

 

Hình ảnh Lễ Cắt Băng Khai Mạc Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới tại Chùa Cổ Lâm - Seattle

 

Hình ảnh Chùa Cổ Lâm trong những ngày Cung Nghinh Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới

 

Hình ảnh Đêm Hoa Đăng Cúng Dường Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới tại Chùa Cổ Lâm - Seattle

 

Hình ảnh Tụng Kinh & Lễ Bái trong những ngày cung nghinh Phật Ngọc tại Chùa Cổ Lâm

 

Trang nhà PGĐC giới thiệu một vài hình ảnh Seattle nhân dịp Phật Ngọc về đến Seattle

 

Hình ảnh Đàn Tràng Mông Sơn Thí Thực tại Chùa Cổ Lâm - Seattle 8/2010

 

Video: Hành Trình Phật Ngọc tại Việt Nam - nhóm PT Hoa Sen Trắng giới thiệu

 

Phật Ngọc - Hình tướng & Thật tánh của Hoà Bình, An Lạc - Trần Kiêm Đoàn

 

Jade Buddha from B.C., via Australia and Thailand, welcomed to Seattle - Janet I. Tu

 

Thông cáo Báo Chí Chương trình Cung Nghinh Phật Ngọc tại Chùa Cổ Lâm - Seattle (pdf)

 

Press Release - The Jade Buddha for Universal Peace Exhibition at Cổ Lâm Pagoda - Seattle (pdf)

 

PPS Phật Ngọc Cho Hoà Bình Thế Giới - Trần Thiên Thu

 

Thư mời chiêm bái Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới tại Chùa Cổ Lâm (Việt ngữ)

 

Thư mời chiêm bái Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới tại Chùa Cổ Lâm (Anh ngữ)

 

Invitation - the Festival of the Jade Buddha for Universal Peace at Co-Lam Temple

 

Poster Chương trình Cung Nghinh Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới tại Chùa Cổ Lâm (pdf)

 

Website chính thức của Chùa Cổ Lâm: http://www.colampagoda.org

 

 

 

Tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tại Phật điện Chùa Cổ Lâm - Seattle

 

Đại Hùng Bảo Điện Chùa Cổ Lâm ngôi chùa Việt Nam lớn nhất tại Tp. Seattle, tiểu bang Washington

mô hình Lễ Đài Phật Ngọc

Lễ Đài Phật Ngọc

Cổng Chùa Cổ Lâm tại Tp. Seattle, tiểu bang Washington

Chùa Cổ Lâm tại Tp. Seattle trong những ngày cung nghinh Phật Ngọc

Lễ Đài Phật Ngọc tại Chùa Cổ Lâm

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008