Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới

Tại Việt Nam

Đạo diễn: Điệp Văn - MC: Lâm Ánh Ngọc

 

Phần 01 http://www.youtube.com/watch?v=-1P-dZ_yqi0

Phần 02 http://www.youtube.com/watch?v=_-NUijHeZlE

Phần 03 http://www.youtube.com/watch?v=GrPqoKKKM1c

Phần 04 http://www.youtube.com/watch?v=ctPQlV7v_d4

Phần 05 http://www.youtube.com/watch?v=gskRf7kCiAI

Phần 06 http://www.youtube.com/watch?v=seP8JwzALLg

Phần 07 http://www.youtube.com/watch?v=sGAolHrSC9I

Phần 08 http://www.youtube.com/watch?v=CSSD2LOla3U

Phần 09 http://www.youtube.com/watch?v=KLIuLpbJqFk

Phần 10 http://www.youtube.com/watch?v=8d0vS_QKolw

Phần 11 http://www.youtube.com/watch?v=qw8vGlp7Bqk

 

 

Truyền hình VN (USA) phỏng vấn Điệp Văn & Lâm Ánh Ngọc

 

 

     * Chân thành cảm ơn nhóm Phật Tử Hoa Sen Trắng New York đã chuyển những đoạn video này đến trang nhà Phật Giáo Đại Chúng nhằm giới thiệu về Hành Trình Phật Ngọc tại Việt Nam cùng độc giả bốn phương!

 

Trở về Trang Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới - Chùa Cổ Lâm

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008