Tuyển tập ca khúc Phật Giáo

HẠNH NGUYỆN ĐĂNG TRÌNH

 

Lời Giới Thiệu - MC Hoàng Kim (mp3)

Hạnh Nguyện Đăng Trình - ca sĩ Thành Đạt (mp3)

Đời Tôi Là Tăng Sĩ - ca sĩ Huy Bảo (mp3)

Đời Tôi Là Ni Cô - ca sĩ Thiên Hương (mp3)

Hạnh Nguyện Người Tu - ca sĩ Trần Phụng (mp3)

Bài Ca Diệu Hữu - ca sĩ Quang Thái (mp3)

Kính Mừng Thầy - ca Sĩ Thiên Hương (mp3)

Bản Hoài Tâm Nguyện - ca sĩ Quang Hiếu (mp3)

Xin Cảm Ơn Thầy - ca sĩ Hiếu Ngọc (mp3)

Tiễn Người Thăm Lại Nhà Xưa - ca sĩ Quang Tuấn (mp3)

Hạnh Nguyện Cưu Mang - ca sĩ Hồ Cẩm Nghi (mp3)

Hình Bóng Thầy - ca sĩ Hoàng Kim (mp3)

Người Con Đức Phật - Hợp Ca (mp3)

 

 

…Hạnh nguyện đăng trình là hành trạng và cuộc đời của Chư Tôn Đức Tăng Ni, xuất xử phi thường, vào ra trong căn nhà tam giới, xiển dương chánh pháp, cứu độ quần sanh. Cuộc đời là quán trọ, trần gian là chỗ tạm, nên hình bóng Chư Tôn nhập mà xuất, xuất mà nhập Diệu hữu chơn thường.

…Hạnh nguyện đăng trình, bởi cõi phù sinh như mộng huyễn bào ảnh, như hoa đóm giữa hư không, dòng tử sinh trầm luân muôn thuở, thì Bản hoài tâm nguyện của những bậc Đại sĩ vô cùng, gióng tiếng chuông tỉnh thức cho trần gian tỉnh mộng, soi đuốc tuệ cho nhân sinh dứt mê, vẫy nước cam lồ thanh lương Thánh đức.

…Hạnh nguyện đăng trình, Mười phương Chư Phật thường trụ, Mười phương Tam Bảo thường hằng, thì hành trạng của những bậc xuất trần thường nhiên, mang chiếc áo hoại sắc vào nhà không sắc, mang Đạo từ bi đưa chúng sanh về nhà Như Lai, dùng con thuyền Bát Nhã chở chúng sanh lên đường giải thoát.

…Xin cảm kích hành trạng Chư Tôn Đức, xin cảm cơ cuộc đời Chư Thánh Giả, kính chúc pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, chúng ta cùng nhau ôn lại phần nào qua ngòi bút của tác giả Mặc Giang, được các nhạc sĩ chắp cánh thành 12 Nhạc phẩm Hạnh Nguyện Đăng Trình. Kính mời quý vị lắng nghe 12 Ca khúc CD Nhạc Đạo của Mặc Giang – Hạnh Nguyện Đăng Trình.

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008