BÀI THƠ

THẦY TRÍ GIẢI - DU HỌC TĂNG TẠI ẤN ĐỘ

TẶNG CHỦ BIÊN PHẬT GIÁO ĐẠI CHÚNG

 

Thời gian thay đổi, vô thường

Thân Thầy dặm bước ngát hương cho đời.

Phước lành trải khắp muôn nơi,

Tấm thân tứ đại vì người gầy hao...

Tâm Thầy ví tợ ngàn sao,

Lung linh mầu nhiệm dạt dào tình thương.

Đem nguồn Tuệ giác soi đường

Giúp người vượt khỏi đêm trường khổ đau.

‘Truyền Đăng Tục Diệm’ Pháp mầu

Đáp đền ơn Phật, ân sâu Tổ - Thầy

Đức Thầy ví tợ trời mây

Hoằng dương Phật pháp phương Tây độ người

Đưa người vượt biển mù khơi

Trở về bến Giác cuộc đời thoát mê.

Thời gian thay đổi từng giờ

Thân hình tuy khác không hề than van

Độ sanh phước đức muôn ngàn

Hồi hướng công đức công ân sinh thành!


Thích Trí Giải kính tặng Thầy Giác Hạnh

Ấn Độ, 7 Jan 2011

 

* Lời nhắn: Thầy Trí Giải thân, nếu làm được một phần nhỏ của những gì Thầy tán thán trên đây thì hạnh phúc biết bao!

                                                                          Thích Giác Hạnh

 

Dù cho chỉ một ngôi sao

Tánh nó vẫn sáng rọi vào nhân gian

Giúp cho nhân loại thấy đường

Đi không lạc lối đêm trường hố sâu

Giác là tỏ ngộ đạo mầu

giúp người vượt khỏi khổ đau não phiền,

Hạnh nguyện Thầy thật vô biên

Giác ngộ bản thể Hạnh truyền chúng sinh.

 

Thích Trí Giải đề tặng Thầy Giác Hạnh

University of Mumbai - INDIA, 7 Jan 2010

 

 

BÌNH MINH TRÊN SÔNG HẰNG

Bình minh tỏ rạng sông Hằng

Thầy ngồi tuệ quán tâm bằng “Giác” tâm

Quay về bản thể thậm thâm

Nhìn dòng sông chảy quán tâm vô thường…

Mặt trời tỏa sáng muôn phương

Ví như “Hạnh” nguyện hoằng dương độ đời

Tâm như ngọc “Bích” sáng ngời

Giới thân huệ mạng ngát trời “Sơn” khê

Nương thuyền “Giác” ngộ quay về

Hạnh” nguyện độ khách đến bờ bình an...

 

Thích Trí Giải kính tặng Thầy Giác Hạnh

International Student Hostel, University of Mumbai - INDIA

7 January 2011

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008