MƯỜI ĐIỀU HẠNH PHÚC

 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về hai chữ “Hạnh Phúc”. Mỗi một con người đứng từ quan điểm, điều kiện sinh sống, trình độ học vấn, môi trường xã hội… tự chọn cho mình một chuẩn mực hạnh phúc riêng. Sau đây là mười điều hạnh phúc của một người con Phật do bạn đọc “Quán Vô Thường” gởi đến PGĐC chia sẻ cùng những bạn Đạo gần xa!

Phật Giáo Đại Chúng

 

01.- Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa.

02.- Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành.

03.- Được có cơ hội trau dồi thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ văn chương.

04.- Được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình.

05.- Được chia sẻ thì giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác.

06.- Được có cơ hội vun trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc.
07.- Được thực tập un đúc các đức khiêm nhượng, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ.

08.- Được thân cận với các vị Tăng sĩ mà học hỏi đạo lý.

09.- Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc Bốn Sự Thật (Tứ Thánh Đế).

10.- Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống.

 

Vậy hạnh phúc của bạn là gì?

      

       

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008