CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

Cố Đại Lão Hoà Thượng THÍCH TRÍ CHƠN

- Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2011

(nhằm ngày 13 – 16 tháng Hai năm Tân Mão)

---oOo---

 

* Thứ Năm, 17/03/2011

04:00 giờ chiều: Cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng nhập Kim quan

(Peak Family Colonial Funeral Home)

 

* Thứ Sáu, 18/03/2011

08:00 giờ sáng: Cung thỉnh Kim quan về Chùa Bát Nhã

10:00 giờ sáng:       - Bạch Phật Khai Kinh

- Cung thỉnh Giác linh an vị - Lễ Thọ tang

02:00 giờ chiều: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)

06:00 giờ chiều:  Chư Tăng Ni và các đạo tràng luân phiên tụng niệm

 

* Thứ Bảy, 19/023/2011

06:00 giờ sáng: Cúng trà

08:00 giờ sáng: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)

10:00 giờ sáng: Cúng Ngọ - Bạch Phật Sơ Trần - Cung tiến Giác linh

02:00 giờ chiều:  Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)

04:00 giờ chiều:  Cung thỉnh Giác linh yết Phật Tổ

06:00 giờ chiều:  Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)

08:00 giờ tối:       Môn đồ Pháp quyến tưởng niệm Ân Sư.

 

* Chủ Nhật, 20/03/2011

06:00 giờ sáng: Cúng trà

08:00 giờ sáng: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)

10:00 giờ sáng: Chư Tăng Ni luân phiên tụng niệm

01:00 giờ chiều: - Lễ Phát Tang

- Lễ Truy Niệm

- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Ðại Lão Hòa Thượng

- Ðiếu Văn Hội Ðồng Ðiều Hành

- Lễ Phất Trần

02:00 giờ chiều: Lễ Cung Nghinh Kim quan trà tỳ

(Peak Family Colonial Funeral Home

7801 Bolsa Ave., Westminster – CA 92683)

- Lời Cảm tạ của Ban Tổ Chức

- Cung thỉnh Giác linh Cố Hòa Thượng về chùa Bát Nhã an vị

- Hoàn Mãn.

 

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

---oOo---

 

 

BAN NGHI LỄ:

 

Hội Đồng Chứng Minh:

- Đại Lão HT Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPG Việt Nam Trên Thế Giới

- HT Thích Hạnh Đạo, Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTNHK

- Hoà Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

- HT Thích Như Huệ, Hội Chủ GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan

- HT Thích Chơn Thành, Chứng Minh GHPGVNTNHK

Chấp Lệnh: - HT Thích Trí Đức, HT Thích Nguyên An

Sám Chủ: - HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Nhật Quang

Công Văn: - TT Thích Như Minh, ĐĐ Thích Tâm Lương

Ban Kinh Sư: - TT Thích Giải Minh, ÐÐ Thích Giải Phước, ÐÐ Thích Pháp Tánh, ÐÐ Thích Tín Mãn, ÐÐ Thích Hương Niệm

 

BAN TỔ CHỨC:

Trưởng Ban: - HT Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HÐGP GHPGVNTNHK

Phó Ban: - HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Quảng Thanh, HT Thích Minh Tuyên, HT Thích Giác Sĩ, HT Thích Minh Mẫn, TT Thích Trí Thành

Ban Thư Ký: - HT Thích Nguyên Siêu, Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo, Cư Sĩ Nguyên Từ - Nguyễn Quốc Hưng

Thủ Quỹ: - TT Thích Minh Chí, Phật Học Viện Quốc Tế và Quý SC Chùa Bát Nhã.

Ban Xướng Ngôn Viên: - HT Thích Nguyên Siêu, TT Thích Nhật Trí, TT Thích HạnhTuấn, ĐĐ Thích Chánh Định

Ban Dẫn Lễ: TT Thích Tâm Thành, ĐĐ Thích Đồng Trực, ĐĐ Thích Chánh Định, Cư Sĩ Nguyên Lượng

Ban Âm Thanh Ánh Sáng: - ĐĐ Thích Nhuận Thủ, Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

Ban Thiết Trí Kim Quan: Chư Tăng Ni Chùa Bát Nhã: TT Thích Thánh Minh, ĐĐ Thích Đồng Trực, ĐĐ Thích Minh Hạnh, ĐĐ Thích Đồng Châu, ĐĐ Thích Minh Trọng, SC Thích  Nữ Nguyên Lan, SC Thích Nữ Trung Châu, SC Thích Nữ Hạnh Thiện

Ban Tiếp Tân: HT Thích Nguyên Trí, TT Thích Như Minh, TT Thích Thiện Long, TT Thích Thánh Minh, ĐĐ Thích Pháp Tánh, Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

Ban Tiếp Lễ: NS Thích Nữ Tuệ Từ, NS Thích Nữ Diệu Tánh, SC Thích Nữ Chúc Hà, SC Thích Nữ Huệ Chiếu, SC Thích Nữ Chơn Viên, SC Thích Nữ Diệu Phước

Ban Hương Đăng: - ĐĐ Thích Chúc Thông, SC Thích Nữ Nguyên Lan, SC Thích Nữ Như Thành, SC Thích Nữ Như An

Ban Hầu Kim Quan: - TT Thích Thánh Minh, ĐĐ Thích Đồng Châu

- Môn Đồ Pháp Quyến

Ban Vận Chuyển: - HT Thích Giác Sĩ, ĐĐ Thích Minh Trọng, ĐĐ Thích Nhuận Thủ

Ban Trai Soạn: - SC Thích Nữ Huệ Chiếu, SC Thích Nữ Như Thuận, SC Thích Nữ Thiền Tuệ & Phật tử Chùa Bát Nhã.

Ban trật tự: - Tâm Hòa Lê Quang Dật – GÐPT Miền Quảng Đức – GÐPT Chùa Bát Nhã

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008