HÌNH ẢNH

LỄ CUNG TIẾN GIÁC LINH

CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN

nguồn: Hải Triều Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008