HÌNH ẢNH CUNG THỈNH KIM QUAN

CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN

TỪ NHÀ TANG LỄ PEAK FAMILY COLONIAL

VỀ CHÙA BÁT NHÃ - CALIFORNIA

nguồn: Hải Triều Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008