HÌNH ẢNH

LỄ NHẬP KIM QUAN HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN

Nguồn: Hải Triều Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video clip Lễ Nhập Quan HT Thích Trí Chơn #1 (youtube)

 

Video clip Lễ Nhập Quan HT Thích Trí Chơn #2 (youtube)

 

Video clip Lễ Nhập Quan HT Thích Trí Chơn #3 (youtube)

 

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008