GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 

* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia - Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com 
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia - Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431  Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com
-----------------------------------------------------------------------------

Phật lịch 2554, Úc Châu ngày 16 tháng 3 năm 2011

 

TRI TÁN CÔNG ĐỨC

 

Kính bạch Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Điều Hợp – Giáo Hội Liên Châu

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Tang Lễ

Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Phật Giáo tại Hoa Kỳ 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan vừa nhận được Cáo Bạch từ Văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và Văn Thư Tưởng Niệm của Chánh Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Liên Châu, về Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn đã xả báo thân an tường thị tịch vào ngày 14 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày Mồng Mười tháng Hai năm Tân Mão tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, 79 niên thế thọ, 46 Hạ lạp.  

      Hòa Thượng Thích Trí Chơn suốt cuộc đời hy hiến cho Đạo pháp, Dân tộc; suốt cuộc đời đóng góp không ngừng trong lãnh vực văn hóa Phật Giáo và văn hóa Việt Nam: 

- Ngài là một Cao Tăng với học vị Tiến sĩ Triết học Phật Giáo

- Nguyên Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ

- Nhà học giả kiêm dịch giả Phật học ưu tú

- Nhà nghiên cứu các Thánh tích, lịch sử Phật Giáo các nước Đông Nam Á

- Cố vấn Lãnh đạo tinh thần cho hàng chục Cộng Đồng Phật Tử và Chùa, Tự viện các Hội Phật Giáo Việt Nam tại khắp đất nước Hoa Kỳ. 

Sự viên tịch của Hòa Thượng là một mất mát lớn lao cho Phật Giáo khắp Hải Ngoại nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, và cố nhiên là sự thương tiếc vô bờ đối với hàng Môn đồ Pháp quyến trên hơn 50 tiểu bang Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan chân thành thiết Lễ Tưởng Niệm Cầu Nguyện Chung sự viên tịch của Đại lão Hòa Thượng Thích Bảo An, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Đạo hữu Giáo sư Phạm Công Thiện vào Thứ Bảy 18-3-2011 tại Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, trong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 4 của Giáo Hội. Đồng thời sẽ cử đại diện đến Hoa Kỳ dự Tang Lễ của Cố Hòa Thượng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Đồng Tri Tán Công Đức

Đồng Tưởng Niệm Cầu Nguyện 

- Toàn thể Chư Tôn Đức Phật Giáo Úc Châu

- Toàn thể Đại biểu và Phật tử Đại Hội Kỳ 4 của Giáo Hội

--------------------------------

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008