THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Cố Hoà Thượng THÍCH TRÍ CHƠN

- Nguyên Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN

- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ

- Khai Sơn Chùa Linh Mụ - Stone Mountain, Georgia – Hoa Kỳ

 

THỦ BÚT CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN

 

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008