Lotus Productions xin giới thiệu đến quý Đạo hữu bộ phim truyện Phật Giáo:

CUỘC ĐỜI CƯ SĨ VIÊN HOÀNG

Bộ phim này mới làm lại, được chia thành nhiều đoạn cho dễ tìm và được ép trong 2  DVDs. DVD-1 (8 giờ 54 phút), DVD-2 (7 giờ 49 phút).

Kính mời quý ĐH vào trang nhà www.lotuspro.net để download bộ phim này hoặc có thể coi trên YouTube:

CĐCSVH_1/12 (1:29) http://www.youtube.com/watch?v=qOIoZ3O2Rm4

CĐCSVH_2/12 (1:25) http://www.youtube.com/watch?v=C3YOkWqVZYc

CĐCSVH_3/12 (1:24) http://www.youtube.com/watch?v=2mQ6Vs0_KqM

CĐCSVH_4/12 (1:25) http://www.youtube.com/watch?v=PCiY9LXhXK4

CĐCSVH_5/12 (1:25) http://www.youtube.com/watch?v=kEI9j4R9BRg

Trân trọng,

LOTUS PRODUCTIONS

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008