Lotus Productions trân trọng giới thiệu đến quý Đạo hữu bộ phim phóng sựHUYỀN BÍ SÔNG HẰNG”. Bộ phim này được ép vào một DVD, dài 8 giờ 54 phút. Kính mời quý ĐH vào trang nhà www.lotuspro.net để download bộ phim này hoặc có thể coi trên YouTube:

HBSH_1/7 (1:17): http://www.youtube.com/watch?v=0CiAhs35pos

HBSH_2/7 (1:15): http://www.youtube.com/watch?v=A2Xh848-_DY

HBSH_3/7 (1:13): http://www.youtube.com/watch?v=f8xGk-azXkM

HBSH_4/7 (1:17): http://www.youtube.com/watch?v=E7CXwn5c7Bc

HBSH_5/7 (1:18): http://www.youtube.com/watch?v=EOGHdVQtiGo

HBSH_6/7 (1:15): http://www.youtube.com/watch?v=0s9sRUxStrM

HBSH_7/7 (1:19): http://www.youtube.com/watch?v=4FqUUmkPCGA

Trân trọng,

LOTUS PRODUCTIONS

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008