Hình Ảnh

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM THỌ TANG

CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO AN

Ảnh: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Thế Giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO AN

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008