GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A. 

Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

------------------------------------------------

 

THÀNH KÍNH TRUY NIỆM

 

Kính gửi: Chư tôn Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước, cùng môn đồ pháp quyến Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được tin Đại Lão Hòa Thượng THÍCH BẢO AN, Trưởng Môn phái Chúc Thánh (tại Bình Định, Quảng Ngãi và Phú Yên), Viện chủ Tổ Đình Phổ Bảo Bình Định, thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN, nguyên Ðặc Ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh Bình Ðịnh khóa II, Ðặc Ủy Cư sĩ GHPGVNTN tỉnh Bình Ðịnh khóa III,… đã thâu thần thị tịch vào lúc 01 giờ 45 phút sáng ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão (nhằm ngày 24 tháng 2 năm 2011) tại Tổ đình Phổ Bảo, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định. Trụ thế: 98 năm, 70 Hạ lạp.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc, hồi nhập Ta Bà giáo hóa chúng sinh. Xin thành kính thông tri ai tín này đến chư tôn đức Tăng Ni và phật-tử, đồng thời phân ưu cùng môn đồ pháp quyến trong và ngoài nước của Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch.

Kính mong chư tôn đức Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hành đạo tại hải ngoại, tùy hoàn cảnh sở tại thiết lễ cầu nguyện và truy niệm công đức của Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch đã một đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành kính truy niệm,

Santa Ana, ngày 24 tháng 02 năm 2011,

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

Chủ tịch,

(ấn ký)

Sa Môn THÍCH TRÍ CHƠN

 

Trang TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO AN

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008