Thành Kính Tưởng Niệm

Cố Đại Lão Hoà Thượng thượng BẢO hạ AN

(1914 - 2011)

                            - Trưởng Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Bình Định

                            - Thành viên sáng lập Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định

                            - Viện chủ Tổ Đình Phổ Bảo - Tuy Phước, Bình Định

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH NGÀY HOÀ THƯỢNG TẠI THẾ

 

Chân dung Đại Lão Hoà Thượng thượng BẢO hạ AN

 

ảnh quý Hoà Thượng: Thích Đổng Quán, Thích Giác Hoa, Thích Bảo An & Thích Đồng Thiện

trong cuộc họp môn phái tại Chùa Hưng Khánh năm 1998

 

Hoà Thượng căn dặn môn đệ trước lúc tham phương cầu học - 2000

 

Hoà Thượng tham quan Taj Mahal - Ấn Độ năm 2000

 

Hoà Thượng tham quan Agra - Ấn Độ năm 2000

 

ảnh Hoà Thượng lưu niệm cùng Tăng chúng Tổ Đình Phổ Bảo đầu năm 2003

 

HT Thích Huyền Quang cùng Hoà Thượng bàn thảo Phật sự Giáo Hội

(ảnh chụp năm 2003 tại Tổ Đình Phổ Bảo - Bình Định)

 

Tôn dung Đại Lão Hoà Thượng thượng BẢO hạ AN trong ngày khánh tuế đầu xuân của chư Tăng trong Tông môn 2004

 

TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO AN

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008