CÂU ĐỐI KÍNH ĐIẾU GIÁC LINH

CỐ HOÀ THƯỢNG thượng BẢO hạ AN

Hoà thượng THÍCH HUYỀN TÔN

 

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính lễ giác linh Đại Lão Bảo An Hoà Thượng,

Đăng Lâm Phật Quốc Tọa Bảo Liên Đài! 

Câu đối thầm thương lòng đức độ:

1. Bảo An Hòa Thượng Nhất Đại Tôn Sư Đại Hỷ Đại Từ Trung Nam Bắc Phái Tề Tâm Kính Ngưỡng

2. Phổ Bảo Danh Lam Thiên Ban Diệu Dụng Ban Tuệ Ban Ân Thượng Hạ Biên Phương Chí Niệm Quy Y 

Kính lễ bạch Giác Linh Hòa-Thượng,

Nay đã qua 64 năm, tưởng nhớ năm Đinh Hợi - 1947, Tôi với Tăng Đoàn Bình Định thời đó, cùng sát cánh Hoằng Pháp bên nhau. 12 giờ khuya, Tôi đến và ở với Ngài suốt 5 hôm. Ngài nhổ “Nấm rơm tươi với cải non” đãi tôi thọ dụng thời kham khổ ấy… Để lại lòng nhiều kính nhớ!

Tôi kính Ngài bậc đàn anh đức độ! Ngài coi tôi trong dòng kệ chữ Như. Tương kính tương thân!

Nay kính lễ dâng câu đối điếu giác linh Ngài. Kính xin giác linh Hoà Thượng Từ Bi chứng giám!

Chia sớt nỗi buồn với chư Tôn môn đồ cùng quý quyến, Tôi xin kính nhất tâm cầu nguyện “Thượng Phẩm Thượng Sanh” dâng Ngài. Và mong chư Tăng trong Tông môn noi gương Đức Độ của cố Hoà Thượng!

 

Mùng 2 tháng Hai năm Tân Mão - 4890

Hoà Thượng THÍCH HUYỀN TÔN

Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội Úc Châu

 

TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO AN

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008