Hình Ảnh

CHƯ TĂNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH

ĐẢNH LỄ KIM QUAN

ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG thượng BẢO hạ AN

ảnh: Tổ Đình Long Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO AN

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008