Hình Ảnh

LỄ NHẬP BẢO THÁP

CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG thượng BẢO hạ AN

Ảnh: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Thế Giới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH BẢO AN

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008