Lotus Productions xin trân trọng giới thiệu bộ phim:

“TRĂM NĂM HÒA THƯỢNG HƯ VÂN”

http://www.lotuspro.net/MP3/HUVAN_HT.htm

 

Phim Đài Loan, do Trung Tâm Diệu Pháp Âm lồng tiếng. Bộ phim này được nén trong 1 DVD, dài 13 giờ 09 phút. Ngoài ra còn có AVI links để quý vị download hoặc có thể coi thẳng trên YouTube:

TNHTHV_01: http://www.youtube.com/watch?v=ZOFfjroOrAo  (14:49)

TNHTHV_02: http://www.youtube.com/watch?v=SYPeGH_oy3I  (15:10)

TNHTHV_03: http://www.youtube.com/watch?v=MiKT6OdM1hE (16:01)

TNHTHV_04: http://www.youtube.com/watch?v=CTRQrnHSr9A   (21:28)

TNHTHV_05: http://www.youtube.com/watch?v=So_HswQyHgY  (21:57)

TNHTHV_06: http://www.youtube.com/watch?v=YCmDluA4rXw  (47:41)

TNHTHV_07: http://www.youtube.com/watch?v=S6Jv6hq04Io   (58:23)

TNHTHV_08: http://www.youtube.com/watch?v=ZtK7IYIvksA

TNHTHV_09: http://www.youtube.com/watch?v=VWKdGWzR5eM

TNHTHV_10: http://www.youtube.com/watch?v=hav66IvSf8A  (58:04)

 

Trân trọng,

LOTUS PRODUCTIONS

=================================

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008