TÔI MƠ CÓ MỘT NGÀY...

Phan Trang Hy

 

Tôi mơ có ngày

  Trời trong mây trắng

    Lòng thênh thênh

      Chuông ngân

        Ánh đạo an bình

          Hoa vô ưu nở bừng bình minh

            Quả từ bi chắt chiu giọt sữa

              Chắt lọc tấm lòng

                Trẻ con cười hồn nhiên

                  Người lớn như nhiên

                    Cúng dường hỷ xả

                      Con đường thơm lừng

                        Trước sau

                          Vô thường

                            Tôi thức.

 

                                  Phan Trang Hy, tháng 3 năm 2011

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008