Tin buồn:

Học giả Phạm Công Thiện đã từ trần

 

Giáo Sư, Thi Sĩ PHẠM CÔNG THIỆN

Pháp Danh NGUYÊN TÁNH

Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1941

Đã an nhiên từ trần lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Ba ngày 08 tháng 3 năm 2011 tại tư gia. Hưởng thọ 71 tuổi

Tang Lễ sẽ được cử hành tại:

Nhà Tang Lễ Thiện Tâm

Garden Oaks Funeral Home

13430 Bellaire Blvd

Houston, Texas 77083 

Phone: (713) 679 – 0111

* Lễ Nhập Liệm lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 12/3/2011

* Lễ Hoả táng lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 13/3/2011

Thay mặt Tang quyến thành kính khấp báo.

Phạm Phong Sương

Điện thoại: (281) 292 - 7489  hay (714) 757 - 6434

 

Cáo bạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (pdf)

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008