RỪNG THIỀN NHẸ BƯỚC…

Thích Vạn Ngộ

 

Nhất Tâm Đảnh Lễ Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Phổ Bảo - Hưng Khánh Đường Thượng Húy thượng THỊ hạ HUỆ, Tự HẠNH GIẢI, hiệu BẢO AN Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám!

 

        Con thiết nghĩ rằng:

        Hòa Thượng đi gió thổi lạnh lùng

        Chùa xưa vắng bóng chân dung đức Người

        Tôn phong gửi lại đất trời

        Rừng thiền nhẹ bước thảnh thơi Niết Bàn

        Quê hương nắng nhạt tre làng

        Trái tim Bồ Tát cưu mang hồn người

        Nhơn duyên đã mãn kiếp người

        An nhiên tự tại ngự nơi liên đài

        Ba sanh hẹn nữa cùng ai

        Độ sanh mãi mãi bản hoài Phật xưa!

 

        Thành tâm hướng về Tổ Đình Phổ Bảo khể thủ

        Thành kính phân ưu cùng Môn Đồ Pháp quyến!

        Sài Gòn, ngày 27 tháng Giêng năm Tân Mão

 

        Con, Tỳ Kheo Thích Vạn Ngộ

 

 

Trở về Trang TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG thượng BẢO hạ AN

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008