NGƯỜI ĐI, DẤU VẾT CHƯA NHÒA …

THÍCH ĐỒNG TRÍ

 

Ngưỡng Bạch Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư !

Một sáng lòng con hướng Nguyên Thiều

Chợt nghe se thắt, nỗi hoang liêu.

Tâm hương đảnh lễ, con cung tiễn

Tưởng niệm ân Sư đã dắt dìu…

Mấy ngày nay con bàng hoàng ngẩn ngơ khi hay tin Hòa Thượng Ân Sư vừa viên tịch. Sau bao năm trời xa cách, nay con cố gắng sắp xếp hết sức mình để có một chuyến về thăm lại quê hương, chiếc nôi Đạo Pháp, để uống mạch nước uyên nguyên, thấm nhuần mình với tình thương và kỷ niệm, dòng Pháp nhũ ngọt ngào… Con có ngờ đâu con lại trễ một bước nữa rồi! Khi còn đang ở sân bay Hàn Quốc (Seoul), chưa đến địa phận Việt Nam, qua thư tín điện tử, con hay tin Hòa Thượng đã vĩnh viễn ra đi.

Con nghĩ lại mình là người hữu duyên hữu hạnh, xuất gia vào ngay chính chiếc nôi văn hóa Phật Pháp Tu Viện Nguyên Thiều, sớm hầu cận những bậc Cao Tăng Thạc Đức, Thiền Môn Long Tượng, Hòa Thượng là một trong những bậc đáng tôn kính ấy. Con với Thầy Vạn Phú (đệ tử TT. Thích Đồng Đức, Chùa Sơn Long) và em Thư là 3 Thị giả cho Hòa Thượng lúc Ngài an cư Tịnh Thất sau này trở thành phòng cho Vị Quản Chúng Trường Trung Cấp Phật Học Nguyên Thiều (Cố TT. Thích Đồng Hạnh cũng từng ở đó. Phòng chúng tôi ở sau này sửa lại trở thành phòng của Vị Hiệu Trưởng Trường).

Ngài là một bậc mô phạm, giới hạnh tinh nghiêm, quan tâm, gần gũi, chia sẻ, cảm thông, ái ngữ với Chúng, với tất cả mọi người, trong mọi trường hợp. Ngài thường tán thán con về việc tinh cần tu học và đặc biệt là học thuộc lòng hai thời công phu trong thời gian rất ngắn. Khi ngài gặp lại con tại Chùa Giác Uyển khi con vừa rời Trường Cơ Bản Phật Học để đến Saigon ôn thi vào Viện Đại Học Phật Giáo Vạn Hạnh, Ngài lại tùy hỷ tán thán và gửi gắm với Ban Trị Sự Chùa Giác Uyển trợ duyên cho việc tu học của con. Con còn nhớ có lần con làm chúng trưởng dẫn chúng Nguyên Thiều đi đảnh lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích thượng Huyền hạ Quang tại Nghĩa Hành - Quảng Ngãi, trong chuyến đi có Hòa Thượng và chư Tôn Đức khác của Bình Định. Chính con tận mắt chứng kiến Đức Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang rất mực kính lễ Hòa Thượng: Ngài Huyền Quang cho đem chiếc ghế sofa ở trên và giữa sảnh đường, cung thỉnh Hòa Thuợng an ngự trên đó trong suốt thời gian thăm viếng và đảnh lễ. Chính Ngài Huyền Quang cũng tự tay sọan sẵn cúng dường Hòa Thượng: “NGHI THỨC CUNG TIẾN GIÁC LINH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO AN”, điều đó chứng tỏ Ngài được kính nể như thế nào.

Mỗi lần từ Ấn Độ về thăm quê đến đảnh lễ Ngài, con đều được nghe Ngài hỏi thăm, nhắc nhở khuyến tấn an ủi và tặng quà làm hành trang. Ngài cũng có Phước Duyên được sắp xếp đi hành hương xứ Phật và ở lại với chúng con tại Masarowar Hostel…

Ngài thuộc thế hệ vàng thứ nhất kiến tạo, gìn giữ, phát  triển nên Tu Viện Nguyên Thiều và Trường Học Phật Pháp, đào tạo Tăng Tài trong suốt hơn 50 năm qua. Ngài như đại thọ Bồ Đề, cụm mây lành che mát chúng con. Hầu cận bên Ngài, hấp thụ từ Thân Giáo, Khẩu Giáo, Ý Giáo của Ngài khiến trong chúng con có điểm tựa, sự bình yên và phát triển lòng Tịnh Tín đối với Tam Bảo, tiếp cho chúng con nguồn động lực vô biên trong hành trình dài nơi đất khách quê người mà có nhiều lúc chúng con phải đương đầu bao nghịch cảnh vây quanh, thế tình đen bạc, Giáo Hội phân rẽ… Lúc ấy chỉ còn hình ảnh và kỷ niệm của Ngài cùng chư Tôn Đức với lời nhắn nhủ văng vẳng bên tai là động lực vô biên cho chúng con thêm nguồn sinh lực vượt qua khó khăn, giữ chiếc áo người tu, tiếp bước trên đường Chánh Đạo…

Chính ở nơi Ngài có sự đúc kết tinh hoa truyền thừa từ Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Đệ Tử, chư vị Tổ Sư Nghĩa Huyền, Bảo Tạng, Đạo Mân, Ngài Tử Dung Minh Hoằng, Thiệt Diệu Liễu Quán, Minh Hải Pháp Bảo… cho đến quá trình giao thoa tác hưởng phẩm chất cao tuyệt và đạo hạnh Thiền Môn từ nơi quý Ngài : Cố Hòa Thượng Chí Bảo, HT. Tâm Ấn, HT. Bích Liên, Quốc Sư Phước Huệ, HT. Trí Độ, HT. Thích Trí Quang, HT. Thích Thiện Siêu, HT. Thích Thiện Minh, HT. Thích Huyền Quang, HT. Thích Phước Trí, HT. Thích Tâm Hoàn, HT. Thích Giác Tánh, HT Thích Ðồng Thiện, HT Thích Ðổng Quán, HT Thích Đổng Minh,…để rồi có sự kết tụ và lan tỏa đến khắp hàng hậu học.

Với giới hạnh sáng ngời và đạo lực cao thâm thể hiện trọn vẹn ý nghĩa bài kệ truyền thừa dòng Lâm Tế Chúc Thánh:

…Đắc chánh luật vi tuyên,

Tổ đạo hạnh giải thông.

Giác hoa Bồ-đề thọ,

Sung mãn nhơn thiên trung…

Ngài từng đảm nhiệm nhiều cương vị cần yếu cho Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Nhà Bình Định trong các Ban Tăng sự, Ban Quản trị, Ban Giám Đốc Phật Học viện Nguyên Thiều, Ban Nghi Lễ, Ðặc Ủy cư sĩ, Cố vấn Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, Ban giáo dục Tăng ni, Trưởng Môn phái Chúc Thánh Minh Hải tại ba tỉnh Bình Ðịnh, Phú Yên và Quảng Ngãi, …

Từ uy đức vô biên ấy của Ngài, hàng môn đệ tại Tu Viện Nguyên Thiều, Chùa Phổ Bảo, Chùa Hưng Khánh, Chùa Giác Uyển và một số tự viện khác và hàng Ni chúng được ân triêm giáo dưỡng của Ngài trưởng thành và chắp cánh bay cao, hiện đang lo Phật sự tại Việt Nam hay đến khắp mọi nơi: Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, Hoa Kỳ…

Hôm nay hoá duyên đã mãn, Ngài trút bỏ cỗ xe tứ đại, giả duyên ngũ uẩn này để vào cõi Niết Bàn vô sinh bất diệt. Vẫn biết trần gian là quán trọ, nơi cõi vô thường hễ có hợp ắt có tan, có sanh ắt có tử, có đến ắt có đi

“Sắc tướng vốn không, mượn huyễn cảnh độ người mê muội

Tử sinh nào có, nương thuyền từ vớt kẻ trầm luân”.  

…nhưng những năm gần đây đã có sự viên tịch của chư Hòa Thượng Tôn Đức: Thích Đồng Thiện, Thích Huyền Quang, Thích Giải An, Thích Giác Ngộ, HT Tổ Đình Sơn Long, …thì sự ra đi tiếp nối hôm nay là một tổn thất lớn lao không gì bù đắp được. Giáo Hội kể từ nay mất đi một bậc Tôn Túc hàng chứng minh, dòng Chúc Thánh Lâm Tế mất đi một bậc Trưỡng Lão khả kính, lớp lớp Tăng Ni Phật tử mất một bậc Thầy tận tuỵ, mô phạm… một không khí nghẹn ngào, tiếc thương, xúc động trùm phủ bầu trời Nam nước Việt và khắp mọi nơi trên thế giới.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là kim quan Ngài được đưa vào lòng đất khép lại hành trình kiếp nhân sinh, với hạnh nguyện Bồ Tát, Ngài tự tại đến và tự tại đi, hành hoạt “nhạn quá trường không”, nhưng công đức lớn lao của Ngài trong suốt thời gian 98 năm trụ thế, 70 hạ lạp, từ dung của Ngài vẫn mãi mãi in sâu vào tâm khảm, rung động trái tim biết bao thế hệ Tăng Ni Phật Tử hiện nay và mai sau.

“Ơn giáo dưỡng một đời nên Huệ Mạng,

Nghĩa Ân Sư muôn thuở khó đáp đền”.

Giờ này con bùi ngùi xúc cảm, không có ngôn từ nào có thể tuyên dương hết được công đức lớn lao của Hòa Thượng. Thôi thế thì thôi, vạn duyên buông xả, đốt nén tâm hương con cầu nguyện Giác Linh Ngài cao đăng Phật Quốc, thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập Ta Bà, phân thân hoá độ nhất thiết chúng sanh.

Dù không còn được hầu cận, đảnh lễ, thọ giáo, nhìn thấy từ dung của Hòa Thượng nữa nhưng tất cả ân tình kỷ niệm đó vẫn sống mãi trong con. Con thành kính tri ân duyên hội ngộ với Ngài và những tâm tư tình cảm Ngài đã dành cho con. Con nguyện noi theo chí hướng của Hòa Thượng cùng bao nhiêu huynh đệ khác dấn thân trong Đạo nghiệp tu học hoàn thiện mình: “Kế vãng khai lai, bồi dục Tăng Tài”,  pháp luân thường chuyển, tiếp độ chúng sanh, báo chư Phật Tổ ân đức. Chúng con đã nhận ra được bổn phận, trách nhiệm của mình trợ duyên nhau kế tục những công trình Ngài để lại, hướng tâm xây dựng lớp người kế thừa để xiển dương Giáo nghĩa, Tổ Ấn trùng quang, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp rạng ngời nơi quê hương đất Tổ Nguyên Thiều và chiếu sáng đến khắp nơi nơi Ngài không còn nữa trong hình hài dáng vóc nhưng Ngài hóa thân trong từng chòm lá cỏ cây, hòa nhập trong không gian bao la, bàng bạc khắp mọi nơi:

Sông Côn vẫn còn đây!

Bánh Ít,  mảnh trăng này!

Từ dung ngàn sau nữa!

Lồng lộng giữa trời mây!

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Phổ Bảo-Hưng Khánh Nhị Tổ Đình Đường Thượng Húy thượng THỊ hạ HUỆ, Tự HẠNH GIẢI, Hiệu BẢO AN Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám

 

Ngày 26 tháng Giêng Tân Mão

Hướng về Nguyên Thiều và Giác Linh Hòa Thượng

Khể Thủ,

Con, TK Thích Đồng Trí

 

Trở về trang THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG thượng BẢO hạ AN

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008