VỌNG BÁI PHỔ BẢO ĐƯỜNG THƯỢNG

Kính Lễ Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng THỊ hạ HUỆ

Thích Đức Hải

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bạch Môn Đồ Pháp Quyến Tổ Đình Phổ Bảo,

Thân gởi Thầy Trí Thắng,

Con là du học Tăng tại Đại học Mumbai, Maharashtra - Ấn Độ, hay tin Sư Ông Thượng THỊ hạ HUỆ đã đến lúc thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc: 01 giờ 45 phút sáng ngày 22 tháng Giêng năm Tân Mão (nhằm ngày 24 tháng 2 năm 2011); tại Tổ Đình Phổ Bảo – xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Nhất Tâm Đảnh Lễ Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Phổ Bảo - Hưng Khánh Đường Thượng Húy thượng THỊ hạ HUỆ, Tự HẠNH GIẢI, Hiệu BẢO AN Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh

Con kính vọng bái Phổ Bảo Tổ Đình:

Thành kính đảnh lễ Giác linh Ngài

Kính dâng Hòa Thượng đức dày trời mây

Tổ Đình Phổ Bảo hôm nay,

Sư Ông quảy dép về Tây - Niết Bàn

Chúng con ở lại trần gian

Truyền thừa di huấn Ngài ban độ đời

Hoằng dương Phật Pháp rạng ngời

Đưa người ra khỏi biển khơi luân hồi

Khổ- vui, vinh - nhục ở đời

Vốn là huyễn mộng buông lơi không màng

Giới thân huệ mạng nghiêm trang

Tâm bi, Trí tuệ diệt tan não phiền

Lăng Già soi sáng hương thiền đêm thâu

Suốt đời truyền bá Pháp mầu

Những lời di huấn thâm sâu vô vàn

Đức Ngài tỏa khắp nhân gian

Ngài thuyền Bát Nhã hóa sanh độ đời

Ngài nguồn Tuệ Giác sáng soi

Nối truyền Phổ Bảo rạng ngời chân như

Ngài là hiện thể Tâm từ

Hành Bồ Tát Đạo độ người hữu duyên

Ngài bậc Thạch trụ hương thiền

Giữ gìn Tổ ấn, kế truyền Tông phong

Ngày nay hạnh nguyện đã xong

Thâu thần thị tịch thong dong Niết-Bàn

*@*

CON là học Tăng tại Mumbai

VỌNG BÁI PHỔ BẢO đảnh lễ Ngài

GIÁC LINH Hòa Thượng tân viên tịch

SƯ ÔNG thượng phẩm, ngự liên đài

*@*

TỔ ấn trùng quang diệu pháp khai

ĐÌNH tiền hiển thị oai đức Ngài

PHỔ độ chúng sinh tu giải thoát     

BẢO Châu chéo áo… Phật tâm khai

*@*

ĐẠI bi tâm nguyện, ngát tình thương

LÃO – sanh - bệnh - tử, luật vô thường

HÒA nhập Ta-bà Ngài hóa độ

THƯỢNG cao, đức trọng, Pháp xiển dương

*@*

THƯỢNG thừa Bát Nhã lý tánh không

THỊ bày diệu nghĩa, Phật Tâm đồng

HẠ hoằng Phật Đạo, tuyên thừa giáo

HUỆ tâm đốn ngộ đạt tâm thông!

 

Thành kính phân ưu cùng Môn Đồ Pháp quyến!

Con, THÍCH ĐỨC HẢI

 

Trở về Trang TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG thượng BẢO hạ AN

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008