KÍNH LỄ SƯ ÔNG NGÀN LẠY!

Lê Bích Sơn

 

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch giác linh Sư Ông,

Từ hơn nửa vòng trái đất bằng tất cả lòng thành kính, con xin hướng về Tổ Đình Phổ Bảo nhất tâm đảnh lễ Sư Ông ngàn lạy. Ngưỡng vọng Sư Ông thuỳ từ chứng giám!

Con đang kiến tạo Đạo Tràng Phổ Hưng - cái tên mà con ghép từ danh hiệu hai ngôi Tổ Đình thân thương “Phổ Bảo” và “Hưng Khánh” - để luôn nhắc nhở mình nhớ về nguồn cội, cũng như nương theo ân đức chư Tổ trong Tông môn trên bước đường hoằng dương đạo pháp. Con đang gấp rút kiến thiết ngôi Phật điện. Hy vọng sẽ làm lễ khánh thành Đạo Tràng Phổ Hưng trước mùa Phật Đản năm nay để Sư Ông mừng, thì được tin Sư thúc Đồng Văn từ Đức quốc gọi sang báo tin Sư Ông vừa viên tịch tại quê nhà. Niềm vui chưa trọn thì Sư Ông đã đến ngày trăm tuổi, theo gót chư Tổ quảy dép về Tây.

Dẫu biết trong cái nhìn của bậc đại sĩ xuất trần: Tử - Sinh chỉ là trút bỏ tấm thân tứ đại giả hợp, như người đời thay chiếc áo cũ lâu năm, như kẻ qua sông để lại chiếc thuyền trên bến cũ, như kẻ sĩ kết thúc một giấc mộng dài trong đời… Nhưng sự ra đi nào cũng để lại trong lòng những người còn lại sự luyến tiếc vô hạn, lòng thương nhớ vô biên! Sư Ông ra đi, Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh mất đi một bậc “Tòng Lâm Thạch Trụ”; Giáo hội mất đi một vị cao Tăng; chúng con hàng hậu tấn của Tông môn mất đi chỗ dựa tinh thần cao quý. Với riêng con, Sư Ông ra đi nhưng Sư Ông không mất. Sư Ông còn hiện hữa mãi trong tâm con: Hình ảnh Sư Ông vẫn phảng phất đâu đó trên những thánh địa Phật giáo tại Ấn Độ và Nepal; đức độ Sư Ông được nhiều Phật tử châu Âu nhắc đến với tất cả sự kính mến trong những câu chuyện Đạo; những lời giáo huấn quý giá của Sư Ông luôn là định hướng cho con trong cuộc đăng trình “hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự”, và Sư Ông luôn hiện hữu bên con trong giấc mơ “Đạo Pháp Xương Minh” trên đất Mỹ.

Hôm nay, chư Tăng và Phật tử đưa nhục thân Sư Ông nhập đại bảo tháp. Trong giờ phút tiễn biệt ngàn thu này – từ Đạo Tràng Phổ Hưng, Atlanta – con xin vọng hướng về Tổ Đình Phổ Bảo, thành tâm kính lễ Sư Ông ngàn lạy. Kính nguyện giác linh Sư Ông:

Chu du Thế giới Ba Ngàn an nhiên tự tại,

Dạo chơi Tây phương Tịnh Độ vô ngại thong dong!

Nhất Tâm Đảnh Lễ Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Phổ Bảo Hưng Khánh Đường Thượng Húy thượng THỊ hạ HUỆ, Tự HẠNH GIẢI, Hiệu BẢO AN Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh

Thành tâm kính lễ Sư Ông,

Con, Lê Bích Sơn

 

Trở về trang THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG thượng BẢO hạ AN

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008