Hình ảnh

Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Chơn
tại Tu Viện Quảng Đức - Úc Đại Lợi

nguồn: Tu viện Quảng Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008