Video clip

LỄ TRUY NIỆM & DI QUAN

TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN

nguồn: Hộ Pháp / Youtube

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (1) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (2) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (3) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (4) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (5) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (6) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (7) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (8) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (9) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Lễ Truy Niệm & Di Quan (10) H.T. Thích Trí Chơn March 20, 2011

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008