MỘT VÀI HÌNH ẢNH

TĂNG NI, PHẬT TỬ, ĐỒNG HƯƠNG KÍNH VIẾNG

TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN

PHẦN 2

nguồn: Hải Triều Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008