Xin giới thiệu đến quý vị bộ phim truyện Phật Giáo “SỰ TÍCH DI LẶC BỒ TÁT”. Bộ phim này được ép trong  4  DVDs: DVD-1 (8 giờ 32 phút), DVD-2 (8 giờ 10 phút), DVD-3 (8 giờ 37 phút), DVD-4 (8 giờ 04 phút).

Kính mời quý vị vào trang nhà www.lotuspro.net để download bộ phim này hoặc có thể coi trên YouTube:

STDLBT_1/28 (1 giờ 10 phút) http://www.youtube.com/watch?v=67_KwximKMc

STDLBT_2/28 (1 giờ 12 phút) http://www.youtube.com/watch?v=WagMhDyLDII

STDLBT_3/28 (1 giờ 17 phút) http://www.youtube.com/watch?v=9fZlkrFD8vU

STDLBT_4/28 (1 giờ 17 phút) http://www.youtube.com/watch?v=5Hb3fqg6Xjk

STDLBT_5/28 (1 giờ 17 phút) http://www.youtube.com/watch?v=iNUwEpuKhTo 

Trân trọng,

LOTUS PRODUCTIONS

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008