Pháp thoại

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

ĐĐ. THÍCH ĐỒNG THÀNH

 

Phần 1 => http://www.youtube.com/watch?v=cjPh1aCnrNA

Phần 2 => http://www.youtube.com/watch?v=Ra5pW-D7LbM

Phần 3 => http://www.youtube.com/watch?v=aUL9oVys7lU

Phần 4 => http://www.youtube.com/watch?v=UDMGnE4zvgM

Phần 5 => http://www.youtube.com/watch?v=EKjkA3XYE8Y

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008