Kính Mừng Đức Phật Đản Sanh

HOA ĐÀM ĐUỐC TUỆ

Trần Đan  Hà

 

 

Cách nay trên hai ngàn năm

Là ngày thế giới hân hoan chào mừng

Một bậc mãn phúc kinh luân

Đoạn trừ kiết trược giáng trần độ sinh

 

Sáng soi khắp cõi vô minh

Hào quang chiếu rọi bóng hình Như Lai

Nhạc trời tấu khúc thiên thai

Mưa hoa rãi xuống trên vai tỏa hồng

 

Hoa từ kết nụ hư không

Chắp tay sen nở giữa lòng mãn khai

Mưa hoa kết tụ thành đài

Chỗ ngồi của bậc Như Lai giáng trần

 

Nghe lòng nở vạn cánh xuân

Như khi thấy hải triều dâng bốn trời

Thắp lên ánh sáng muôn nơi

Soi đường dẫn lối cho người lầm mê

 

Chúng sinh thành tựu quay về

Tịnh Phật Quốc độ Bồ Đề phát tâm

Lòng thành con nguyện xin dâng

Hướng lên Tam Bảo tứ Ân đáp đền

 

Kính mừng đức Phật Đản Sanh

Cầu cho thế giới chúng sinh mọi loài

Thấm nhuần phước đức Như Lai

Như cây cỏ thắm nắng mai sương ngàn

 

Lòng từ ban phát ngập tràn

Hoa đàm đuốc tuệ hào quang rạng ngời

Suối nguồn diệu giác tuôn rơi

Chúng sinh tắm gội ơn người thiết tha

 

Lòng thành con nguyện kết hoa

Kính dâng lên bậc Cha lành mười phương

Thắp lên một nén Tâm hương

Hoa Đàm Đuốc Tuệ cúng dường Thế Tôn

 

Trần Đan Hà

nguồn: Hoằng Pháp

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008