Hình ảnh

LỄ HÚY KỴ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU - ĐỆ TAM TĂNG THỐNG GHPGVNTN

LỄ CHUNG THẤT CỐ HT. THÍCH TRÍ CHƠN - CHỦ TỊCH HĐĐH GHPGVNTN HOA KỲ

TẠI CHÙA LINH MỤ - STONE MOUNTAIN, GEORGIA

nhiếp ảnh: Hạnh Hoàng & Trí Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008