Ngày của Mẹ

Trần Kiêm Đoàn

 

Hai hôm nữa là “Ngày của Mẹ”

Trời phương Tây nhớ Mẹ phương Đông

Chim về tổ mẹ hiền che cánh mỏng

Mẹ nghìn trùng thương nhớ cả mênh mông!

 

Mai vũ trụ có dâng thành nước mắt

Hành tinh nầy còn hạt bụi thinh không

Xứ vô tưởng vẫn còn hơi hướm Mẹ

Không gian ơi lòng Mẹ ngát vô cùng…

 

Quê mình nghèo chinh chiến phân ly

Ngày trở về buồn hơn buổi ra đi

Quê xưa vắng Mẹ hồn nhang khói

Mother’s Day – Ngày của Mẹ – Hoa Kỳ.

 

Mẹ Việt Nam là Mẹ của con

Bà Mẹ quê gói ghém vuông tròn

Nửa lưng chén cháo chia dăm đứa

Dĩa mắm cà thô cơm vẫn ngon

 

Mẹ Việt Nam của vạn đứa con

Chân trời góc bể chút lòng son 

Gặp nhau còn nhớ con thương Mẹ

Thương Mẹ ai đành quên nước non!

 

Nako, Ngày của Mẹ tháng 5 năm 2011

Trần Kiêm Đoàn

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008