Nguyện Cầu

Thích Trí Giải

 

Thành tâm cầu nguyện đến mọi người

An lành hạnh phúc, mãi vui tươi

Thân tâm an lạc nhiều sức khỏe

Học Đạo tu tâm giải thoát đời.

 

Thành tâm cầu nguyện khắp muôn nơi

Thiên tai chấm dứt, cứu kiếp người

Chiến tranh thảm khốc xin dừng lại

Hòa bình chân lý, an lạc đời!

 

Giữa đêm thanh vắng chỉ một mình

Thắp lên ngọn nến, niệm chân kinh

Cầu nguyện chúng sinh trong sáu cõi

Phật tâm khai ngộ, thoát điêu linh!

 

Dong ruổi đắm say cõi hồng trần

Danh lợi, quyền thế, mất chân tâm

Tranh giành gieo họa, đời đau khổ

Cầu nguyện chúng sinh dứt mê lầm!

 

Chắp tay cầu nguyện khắp mọi miền

Thấm nhuần Đạo pháp được ân triêm

Oán thù dập tắt, đời tươi đẹp

Thù hận làm chi kết oan khiên.

 

Kiếp người đau khổ thật tái tê

Tham – sân – si, hận, trí che mờ

Từ bi hóa giải bao oan trái

Vườn đời xanh ngát đẹp mộng mơ!

 

Quay về nương tựa bậc Thánh nhân

Sáng soi việc xấu, dứt lỗi lầm

Ăn năn sám hối bao nghiệp chướng

Bồ Đề khai ngộ nở hoa tâm!

Thích Trí Giải

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008