PHẬT RA ĐỜI

Thích Nữ Huyền Hiếu

 

Từ khi đức Phật ra đời

Tình người thắm lại với lời yêu thương

Cùng nhau hướng nẽo Chân Thường

Hướng về Đạo pháp con đường tâm linh

Luôn luôn hé rạng bình minh

Nụ cười hóa hiện phù sinh cõi đời!

 

California, mùa Phật Đản PL. 2555

TN. Huyền Hiếu

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008