Ta Bà và Bảo Sở

Hồng Linh

 

Đường về “Bảo Sở” hãy còn xa,

Chớ nên vướng bận cảnh “Ta-bà”

Đánh thức Tâm mê khai đuốc trí

Dốc lòng tu học, khóa tâm ma…


Tâm ma - Tâm Phật: duy nhất niệm

Châu ngọc tại Tâm mãi kiếm tìm?

A Di Đà Phật – hằng tâm niệm

Tây Phương Cực Lạc cảnh trùng thiên…


Thất bảo trang nghiêm cảnh Phương Tây

“Ta Bà” tạm nương chi chốn này?

Nhất tâm bất loạn Di Đà niệm

Minh Châu soi sáng đường về đây...


Về đây nương Thầy gắng sức tu

Quán theo Nhân - Quả, thoát ngục tù

Xuất khứ vô minh “Ta Bà” cõi

Hậu nhật tương phùng “Bảo Sở” du…

 

Hồng Linh – PD. Bổn Khánh

Đà Lạt 05/2011

=====================

 

Phương Tiện và Cứu Cánh


Chiếc cầu bắt nhịp qua sông

Giúp người vượt khỏi long đong qua bờ

Dòng sông sinh tử lững lờ

Nhấn chìm nhân thế si mê lỗi lầm

Vui thay giáo Pháp thậm thâm

Đưa người thoát khỏi cái tâm mê này

Liễu ngộ chân lý mới hay

Dòng sông sinh tử mở bày kẻ ngu…

Nương thuyền Bát Nhã chân như

Vượt qua bể khổ kiếp người đau thương

Chiếc cầu biểu tượng tình thương

Giúp cho "hành giả" đi đường bình an

Giúp người vượt khỏi khó khăn

Cũng như pháp Phật cản ngăn não phiền

Ôi! dòng thế sự đảo điên

Tham - sân - si - hận triền miên hãi hùng

Trở về cứu cánh ung dung 

Thuyền từ ta lướt để cùng về Tây

A Di Đà Phật hằng ngày

Linh sơn Pháp hội hiển bày chân Tâm


Hồng Linh – PD. Bổn Khánh

 

 

ĐÀ LẠT THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

HỒNG hoa tươi sắc, chuông ngân tỉnh người

LINH ngồi ghế đá mỉm cười

Ở trong thánh địa, thảnh thơi cõi lòng

THIỀN tu đốn ngộ tánh không

VIỆN nghiên cứu Phật, tâm thông lý mầu

TRÚC ngoằn hình dáng móc câu

LÂM môn thức tỉnh khổ đau cuộc đời

HỒNG qua, ảnh lý chiếu soi

LINH Sơn Ca Diếp mỉm cười ngộ tâm

MỈM cười thế sự cõi trần

CƯỜI vì liễu ngộ cái tâm vô thường!

Hồng Linh – PD. Bổn Khánh

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008