Mừng Ngày Phật Đản Sinh

Trí Giải

 

Ca-Tỳ-La-Vệ nguy nga

Vua cha Tịnh Phạn, Māyā mẹ hiền

Hằng ngày tích phước thiện duyên

Cầu con kế nghiệp, báu thiêng ngai vàng.

Māyā nằm mộng ngỡ ngàng

Sáu ngà voi trắng, Thiên đàng hạ sinh

Ngài là Bồ Tát Hộ Minh

Từ trời Đâu Suất độ sinh Ta-Bà.

Khai bên hông hữu Māyā

Bà đem điềm mộng kể ra Vua mừng

Lễ hội tổ chức tưng bừng

Có được Thái tử Đông Cung kế thừa.

Truyền thống Ấn Độ khi xưa

Sinh con trưởng tử, phải thưa về nhà

Đến ngày nở nhụy khai hoa

Lâm Tỳ Ni thuở, vesak, tháng tư.

Māyā vịn đóa vô ưu

Đản sinh Thái tử, Chân như hiển bày

Hào quang tỏa sáng trời mây

Sen vàng nâng gót, tròn đầy bảy hoa

Nhạc trời trổi khúc hoan ca

Nghênh đón thái tử Siddhartha ra đời.

Đản sinh chỉ bảy ngày thôi

Māyā mẫu hậu đến thời quy tiên

Kiều Đàm Di mẫu phát nguyện

Bởi Bà - em gái mẹ hiền Māyā

Đặt tên là Tất Đạt Đa

Với lời tiên đón Tiên A-Tư-Đà

Thái Tử sau sẽ xuất gia

Ba hai tướng tốt thật là Thánh nhân

Tám mươi vẻ đẹp nơi thân

Thông minh xuất chúng, nhân tâm siêu phàm

Sở học không thể nghĩ bàn

Thái tử văn, võ, tài năng song toàn…

Vua Cha ép buộc kết hôn

Da Du công chúa vuông tròn lương duyên

Nàng thật kiều diễm như tiên

Con gái Thiện Giác, mẹ hiền Amita (nghĩa:Cam Lộ)

Vương quốc Câu Lị, thông gia

Hai nước lân cận, thật là thâm giao

Vua Cha Tịnh Phạn ước ao

Có Hoàng tôn quý biết bao vui mừng…

Một hôm hỷ sự hoàng cung

Da Du công chúa tin mừng hạ sinh

La-Hầu-La thật là xinh

Là niềm hạnh phúc nhân tình thế gian…

Thái tử cảm thấy bất an

Ngài tâu Vương Phụ ra thành dạo xem

Sống trong nhung gấm nệm êm

Ra ngoài thấy cảnh, lòng thêm u sầu

Sanh, lão, bệnh, tử, khổ đau

Ngài tìm phương pháp thoát mau luân hồi

Sau thời cứu độ mọi người

Ra vòng sinh tử, cuộc đời nhiễu nhương

Xa lìa vợ đẹp con thương

Đêm khuya lạy tạ Phụ vương sinh thành

Ngài gọi Sa-Nặc đồng hành

Cỡi con Kiền Trắc vượt thành xuất gia

Vượt qua sông ấy Anomā

Tự tay xuống tóc, thoát ra áo bào

Vàng bạc châu báu gói vào

Đưa cho Sa-Nặc về trao Phụ Hoàng

Gởi lời từ biệt vợ con

Đông cung Thái tử không còn để tâm.

Ngài vào núi Khổ Hạnh Lâm

Sáu năm khắc khổ xác thân hao gầy

Chuyên tu khổ hạnh hằng ngày

Chưa tìm ánh Đạo hiển bày chân như

Ngài rời khổ hạnh không tu

Chia tay nhóm Kiều-Trần-Như bạn hiền

Vượt qua sông Ni-Liên-Thuyền

Ngài nằm kiệt sức Chư Thiên hộ trì.

Sujata hiện tấm từ bi

Dâng Ngài bát sữa trước khi Đạo thành

Uống xong mạnh khỏe thật nhanh

Cỏ đan làm tọa để hành thiền tu

Bồ đề cội gốc Chân như

Ngài quán duyên khởi diệt trừ chướng ma

Rồi Ngài tuyên thệ thốt ra

Nếu không chứng Đạo chẳng xa chỗ này

Dù cho bụi đá trơ cây

Quyết tìm Ánh Đạo, thân này tan xương.

Bình minh ló dạng ánh dương

Ngài đắc thánh quả Vô Thượng Bồ Đề

Đạo Vàng chân lý diệt mê

Khai nguồn tuệ Giác trở về độ sinh.

Bồ Đề tâm tỏa quang minh

Ngài là Từ Phụ chúng sinh muôn loài.

Cứu người ra khỏi trần ai

Kiếp người lặn hụp sông dài tử sinh

Bởi vì đại nguyện hy sinh

Đoạn tuyệt thơ tử và tình phụ vương

Ngài vì hai chữ tình thương

Cứu chúng sinh khỏi đêm trường khổ đau.

Chúng con nhớ mãi ân sâu

Ngài mang Ánh Đạo nhiệm mầu Từ bi

Pháp Phật bất khả tư nghì

Là nguồn tuệ giác thoát ly luân hồi! 

Trí Giải

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008