Kính dâng Giác Linh cố Đại Lão HT Thích Trí Chơn

 

TRÍ CHƠN TÁNH TUỆ 

Quảng An


Sự nghiệp hoằng Pháp tạm xong rồi

Ôn về Phật quốc chốn thảnh thơi

Một đời độ chúng tròn Bi Nguyện

Ta Bà tự tại vào ra thôi.


Viễn du hành Đạo tạo an đời 

Chánh Pháp lan truyền khắp mọi nơi 

Hợp hòa Giáo Lý chung Nguồn cội

Trí Chơn Tánh Tuệ tỏa rạng ngời.


Tứ đại vô thường đà chi phối 

Ôn xã trần lao nhẹ mây trôi 

Y Vàng Bát Ngọc truyền hậu bối 

Nối tiếp truyền Đăng gắn độ Đời.

 

Chúng con Tăng -Tục lòng tiếc nuối

Tâm hương kính tiễn Giác linh NGƯỜI

Chặng đường cứu khổ còn trông đợi 

Cõi Phật viên dung Ôn đáo hồi.

  
Quảng An 9/5/2011

 

Trở về Trang Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Trí Chơn

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008