Trở về Tu Viện Giác Hải

THÍCH QUẢNG HIẾU

 

Ta trở về Giác Hải

Khơi ánh sáng bình minh

Khuya toạ Thiền, kinh tụng

Ngày chăm sóc tâm mình.

 

Lắng lòng nghe chim hót

Từ trên núi Phổ Đà

Ta mới hiểu loài vật

Có tình thương thiết tha.

 

Đêm đêm nghe sóng vỗ

Vịnh Vân Phong vọng về

Mới hay đời hư ảo

Thương kiếp người lầm mê.

 

Sáng nay cầm chổi quyét

Lá xanh rụng đầy vườn

Ta mới nhận ra được

Vạn vật đều vô thường.

 

Ta trở về Giác Hải

Gieo giống cây Đại Từ

Đạo đời không hai lối

Nên trải rộng tâm tư.

 

Thích Quảng Hiếu

viết tại Tu viện Giác Hải đêm 12/4/2011

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008