TỪ QUANG TỎA RẠNG 

Trí Hạnh

Đất trời tỏa ánh từ quang

Chùa tôi nở rạng đạo vàng hôm nay

Đón mừng người giáng xuống đây

Sen nâng gót ngọc cửu long đón mừng!


Bảy hoa thắm nở chân người bước

Giác ngộ đuốc hồng sáng tam thiên

Phước báu người đang dần thị hiện

Lâm tỳ ni thọ hạ Thích Ca


Thiên nhân sư ta bà giáng thế

Hoa vô ưu tỏa ngát mười phương

Nhạc trời nổi trội khôn lường

Trần gian chấn động đón mừng Thánh Nhân


Và đau khổ xóa dần từ đó

Ánh đạo vàng người tưới tẩm khắp nơi

Bồ Đề chứng quả sáng ngời

Gieo dòng Chánh Pháp cho đời noi theo


Tứ thập cửu niên nào quản nhọc

Lòng không chùn bước đến nơi nơi

Đối diện ma quân và hàng phục

Tuyên dương chân lý của muôn đời


Cho thế hệ Tăng già Phật tử

Cho chúng sanh đến tận mai sau

Được rưới chánh pháp nhiệm Màu

Ta La Song Thọ Niết Bàn ra đi


Chúng con nguyện đầu thành đảnh lễ

Đấng đạo sư của khắp Tam Thiên

Tam Thân tỏa sáng hiện tiền

Cầu mong chánh pháp lưu miền trần gian


Trí Hạnh – Larry Lâm

 

==============

BƯỚC SEN GIÁNG THẾ

Trí Hạnh

THỊ HIỆN TA BÀ ĐỘ QUẦN SANH
NHÂN GIAN MỘNG BÁO ỨNG ĐIỀM LÀNH
TỲ NI THỌ HẠ SANH THÍCH TỬ
VÔ ƯU CHÀO ĐÓN THIÊN NHÂN SƯ

KÉO MÀN U TỐI CỦA VÔ MINH
PHẠM ÂM CHẤN ĐỘNG CHỐN THIÊN ĐÌNH
BẬC LY SINH TỬ VỪA GIÁNG THẾ
HOA SEN BẢY BƯỚC THẤM NHÂN SINH

TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT CHỈ CÓ TA
ĐAU KHỔ NỖI TRÔI CHẲNG AN HÒA
PHẬN LÀM VƯƠNG TỬ KHÔNG YÊN VỊ
NGHĨ ĐẾN NHÂN QUẦN PHẢI RA ĐI

NHỚ LẠI ĐÊM RẰM TẤT ĐẠT ĐA
THÁI TỬ XUẤT GIA DƯỚI CỘI GIÀ
BỒ ĐỀ CHE CHẮN QUA NĂM THÁNG
NI LIÊN THIỀN HOA GIÁC NGỘ NỞ RA

TỨ THẬP CỬU NIÊN ĐỘ GẦN XA
CHÂN KHÔNG MỎI MỆT GẮP SƠN HÀ
ĐỘ SONG THÂN CÙNG BAO NHIÊU HÀNG HỌ
ĐỀN ĐỦ TỨ ÂN GIÒNG THÍCH CA

TÂM KHÔNG PHÂN BIỆT CHẲNG QUẢNG XA
NGÀI ĐÃ RA ĐI DƯỚI CỘI GIÀ
TA LA SONG THỌ LỜI DI HUẤN
TINH TẤN TU HÀNH SẼ VƯƠN XA

GIỜ ĐÂY GIÁO PHÁP VẪN TUYÊN LƯU
ĐUỐC TUỆ XƯA KIA MÃI SÁNG NGỜI
ĐƯỜNG QUA SANH TỬ KHÔNG XA CÁCH
TRĂNG VÀNG NĂM THÁNG VẪN CÒN SOI


NAM MÔ ĐÂU SUẤT GIÁNG THẦN VÔ ƯU THỌ HẠ LÂM TỲ NI VIÊN THỊ HIỆN ĐẢN SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


NAM MÔ ĐẨU SUẤT GIÁNG THẦN NI LIÊN THIỀN THỊ HIỆN , CHỨNG NGỘ QUẢ VỊ CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


NAM MÔ ĐÂU SUẤT GIÁNG THẦN TỨ THẬP CỬU NIÊN THUYẾT PHÁP ĐỘ SANH BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


NAM MÔ ĐẨU SUẤT GIÁNG THẦN TA LA SONG THỌ THỊ HIỆN NIẾT BÀN BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


TRÍ HẠNH – LARRY LÂM

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008