Kính Mừng Phật Đản PL. 2555 – DL. 2011

 

VIỆT NAM & PHẬT GIÁO

Ngọc Chơn

 

 

Nghìn trùng Hy Mã Lạp Sơn

Nước non in bóng sắt son mặn nồng

Việt Nam – Phật Giáo một lòng

Tình sông nghĩa biển Lạc Hồng nôi sinh

Đẹp thay! Dân tộc quê mình

Á –Âu kết ngọc lung linh nguyệt cầm

Bao trang sử LÝ – LÊ – TRẦN

Việt Nam – Phật Giáo hương trầm ngát bay

Bốn Phương Nam Bắc Đông Tây

Hoa ưu Đàm nở ươm đầy hương quê

Việt Nam cô gái tóc thề

Nghiêng  nghiêng vành nón bài thơ quan hò

Đồng xanh lúa trổ phất cờ

Cây đa bến cũ con đò thiết tha

Thấm vào từng khúc dân ca

Việt Nam –Phật Giáo thịt da gắn liền

Từ Nam –Trung –Bắc ba miền

Hoa chanh nhụy bưởi Sen thiêng nở bừng

Việt Nam – Phật giáo hào hùng

Kết lên trang sử trong lòng Á châu

Quê hương xinh đẹp nhiệm màu

Cội nguồn dân tộc xây cầu nhân tâm

Đạo đời tỏ rõ lý chân

Máu xương muôn một nghĩa ân mặn mà

Việt Nam – Phật Giáo nở hoa

Mái chùa dân tộc thái hòa nguy nga

Hiếu nhân kết ngọc kết ngà

Đẹp lòng  sử Việt – Đạo ca muôn đời

Lời kinh Phật tỏa sáng soi

Việt Nam – Phật Giáo rạng ngời Phương Đông!

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008