Chân dung Cố Thiền sư THÍCH CHÍ NĂNG hiệu GIÁC HOÀNG

 

CÁO BẠCH

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

Kính đảnh lễ chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni

Kính thưa các Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử,

Kính thưa  các Thiện nam, Tín nữ, đồng hương,

Chùa Đại Bi Quan Âm và Môn Đồ Pháp Quyến chúng con vô cùng kính tiếc báo tin: Hòa Thượng húy thượng Nguyên hạ Bàng tự Chí Năng, hiệu Giác Hoàng đã viên tịch vào ngày 7 tháng 7 năm 2011 nhằm ngày mồng Bảy tháng Sáu  năm Tân Mão tại chùa Đại Bi Quan Âm ở số: 2138 W. Lincoln Ave, San Bernardino, California, Hoa Kỳ. Điện thoại: 909-880-2729. Trụ Thế 62 năm, Đạo lạp 45 năm.

- Nguyên  Trụ Trì chùa Đại Bi Quan Âm.

- Nguyên Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

- Nguyên Giáo Thọ Sư Chùa Quang Thiện thành phố Ontario.

Lễ rước Nhục Thân về Chùa Đại Bi Quan Âm  được cử hành   tại chùa vào lúc 10 giờ sáng  thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011. Kim Quan  sẽ được tôn trí tại chùa đến ngày Trà tỳ,  sáng thứ Hai 18 tháng 7 năm 2011.

Lễ Truy niệm và cung tiễn Kim Quan  được cử hành vào lúc 10 giờ sáng  ngày 18 tháng 7 năm 2011.

Toàn thể Phật tử chùa Đại Bi Quan Âm và Môn Đồ Pháp Quyến chúng con đê đầu cung thỉnh chư tôn Thiền đức Tăng Ni và kính mời chư thiện nam, tín nữ, Gia đình Phật tử, dành chút thời gian quang lâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng chúng con Cao Đăng Phật Quốc.

Kính Cáo Bạch,

Thay mặt chùa Đại Bi Quan Âm và Môn Đồ Pháp Quyến

Tỳ Kheo Thích Minh Dung

 

==============================================

 

Thiền sư Đại Nguyện (Zen Master Dea Won)

 

Tiểu Sử Thiền Sư Nguyên Bàng- Đại Nguyện

tự Chí Năng Trụ Trì chùa Đại Bi Quan Âm

 

1. Thân Thế

Thiền sư húy thượng NGUYÊN hạ BÀNG - ĐẠI NGUYỆN tự CHÍ NĂNG hiệu GIÁC HOÀNG , thế danh LÊ BẢN, sinh năm Canh Dần 1950, tại thôn An Ngãi, xã Nhơn An huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Ngài sinh trong một gia đình nhiều đời sùng kính Tam Bảo. Thân phụ: Cụ ông LÊ TRÀ, thân mẫu: Cụ Bà TRẦN THỊ TÁM. Ngài là anh cả trong gia đình gồm có năm người con.


2. Tu Học

Thiền sư Chí Năng vào chùa năm chín tuổi, thế phát xuất gia năm mười hai tuổi tại Tổ Đình Thiên Đức, thôn Háo Lễ xã Phước Hưng, huyện Tiên Phước tỉnh Bình Định. Bổn sư là Đại Lão Hoà Thượng thượng Tâm hạ Tịnh hiệu Huệ Chiếu.

Ngài thọ giới Sa Di vào năm 1968, thọ Tỳ Kheo Bồ Tát Giới vào năm 1970 tại Đại Giới Đàn Vĩnh Gia ở Đà Nẵng.

Ngài từng tu học tại Tu Viện Nguyên Thiều và Tổ Đình Long Khánh ở Bình Định. Sau khi đậu Tú Tài 2 ngài rời Bình Định vào Sài Gòn theo học tại Đại Học Vạn Hạnh, và ở tại Sài Gòn cho đến ngày rời Việt Nam.


3. Hành Đạo

Năm 1975, Cố Hòa Thượng Chí Năng là một trong những vị Tu sĩ đầu tiên đi vượt biên, được cố Hoà Thượng Thích Thiên Ân viện chủ chùa Việt Nam ở Los Angeles và Thiền Viện Quốc Tế bảo trợ định cư tại Hoa Kỳ, ngài cư trú tại đây khoảng hai năm.

Trong bước đường tu học và hoằng pháp, ngài thường lưu trú nhiều chùa khác nhau trên nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, và không dừng lại một nơi nào quá lâu, đúng với hạnh nguyện độ sanh "nơi nào chúng sanh cần thì ta đến".  Ngài từng tu học ở chùa Vạn Phật Thành một thời gian, tại nơi đây ngài phát nguyện khi ngủ thì ngủ ngồi, và thực hiện điều đó cho đến ngày viên tịch. Ngài từng sang tận Miến Điện để tham vấn học đạo, và cũng đã vào tận rừng sâu ẩn tu với núi đồi tịch lặng.

Năm 1990, Ngài y chỉ và học đạo với Thiền Tổ Sùng Sơn, năm 1999 ngài được Thiền Tổ Sùng Sơn Hạnh Nguyện đời thứ 78 thuộc dòng thiền Quan Âm Tào Khê ở Hàn Quốc ấn khả, ngài là vị tăng sĩ Việt Nam được chọn làm Giáo Thọ Sư, được phép thuyết giảng trong những thiền viện trực thuộc hệ thống trường thiền Quan Âm trên thế giới, như Thiền Viện Province Zen Center ở tiểu bang Rhode Island.

Năm 2004, Cố Hòa Thượng Chí Năng sáng lập chùa Đại Bi Quan Âm để hoằng truyền Đạo Pháp, Ngài chọn vùng sa mạc xa xôi ít người lui tới ở San Bernadino làm nơi tu tập, giáo hoá và cư trú tại đây cho đến ngày viên tịch.

Những sáng tác của ngài gồm có vài tiểu luận và tác phẩm: Liễu Quán Thiền Tông Pháp Môn Tu Chứng, trong đó ngài bình giảng về hành trạng cầu pháp và tu chứng của Tổ Liễu Quán.


4. Viên Tịch

Trong cõi "thời gian vô cùng, không gian vô tận" sau một thời gian vân du hoá độ nơi Ta Bà, Thiền Sư Chí Năng xả bỏ tấm thân huyễn hoá, thong dong ra đi về miền tự tại. Cuộc đời hoằng pháp của Thiền Sư để lại nhiều công án tuyệt vời, đánh động vào tâm thức của chúng ta trên bến bờ tử sinh, mê ngộ.

Bài thơ Cảm Đề được Ngài sáng tác sau nầy, như một chứng ngôn của những bậc xuất trần, với tấm lòng Từ Bi bao la cùng Hạnh Nguyện cao cả.

Bạn tự tại dạo chơi miền Tịnh Độ
Tôi âm thầm dạo bước cõi tử sanh
Trên trời xanh thạch sư vờn vân cẩu
Đáy biển sâu nê ngưu giỡn thủy thần
Rời Tịnh Độ, bạn thổi tiêu không lổ
Bỏ luân hồi, tôi đàn cầm không giây
Khắp ba cõi tánh Di Đà rực rỡ
Tận lục phàm vô lượng hoá Kim thân
Hạnh "Nam Mô" châu biến hải vi trần
Nguyện "Chơn Ngã" vẹn phần vô sở đắc
Tâm "Chỉ vật" Pháp Tịnh thiền Viên Đốn
"Ta là gì" thành đạo cứu quần sanh.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Đại Bi Quan Âm Đường Thượng Trú Trì, húy thượng Nguyên hạ Bàng tự Chí Năng hiệu Giác Hoàng, tân viên tịch Hoà Thượng Giác Linh.

 

 

 

Ban Biên Tập trang nhà Phật Giáo Đại Chúng nhận được tin: Hòa Thượng thượng NGUYÊN hạ BÀNG, tự CHÍ NĂNG, hiệu GIÁC HOÀNG đã viên tịch vào lúc 5 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2011 tại Chùa Đại Bi Quán Âm – nam California, Hoa Kỳ. Trụ thế 62 năm, 37 Tăng lạp, 45 Đạo lạp.

Nhất tâm cầu nguyện giác linh cố Hòa Thượng thượng NGUYÊN hạ BÀNG, tự CHÍ NĂNG, hiệu GIÁC HOÀNG: “NHẬP BẤT THỐI ĐỊA - CAO ĐĂNG BẢO SỞ”!

BBT Phật Giáo Đại Chúng

=====================================

 

  Người ra đi thật rồi sao - điếu văn ĐĐ. Thích Đồng Trí

 

Cáo Bạch Tang Lễ cố HT Thích Chí Năng của GHPGVNTN Hoa Kỳ

 

Một vài hình ảnh Tang lễ cố Hòa Thượng Thích Chí Năng

 

 

 

HÌNH ẢNH LỄ TRUY NIỆM

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH CHÍ NĂNG

TẠI CHÙA THIÊN ĐỨC BÌNH ĐỊNH

Vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2011 (nhằm ngày mùng 10 tháng 6 năm Tân Mão) tại Tổ Đình Thiên Đức – Bình Định, chư Tăng thuộc môn phái Thiên Đức đã cử hành lễ Truy niệm cố Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Bàng tự Chí Năng hiệu Giác Hoàng vừa viên tịch tại Hoa Kỳ.

Chứng minh buổi lễ với sự hiện diện: Hòa Thượng Thích Giác Lâm - pháp huynh cố Hòa thượng; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Viện chủ Tổ đình Thiên Đức (Tuy Phước); Hòa thượng Thích Giác Trí - Viện chủ Chùa Long Hòa (Phù Cát); Hòa thượng Thích Nguyên Phước - Viện chủ Tổ đình Long Khánh (Quy Nhơn)…cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư pháp lữ, chư vị bằng hữu, chư Thiện nam Tín nữ, và thân quyến của Cố Hòa thượng.

Cố Hòa thượng Thích Nguyên Bàng sinh năm Canh Dần (1950), xuất gia tại Tổ đình Thiên Đức (Tuy Phước), tu học tại chùa Hưng Long (An Nhơn), đắc pháp tại Đại Hàn quốc - Tào Khê thiền phái, thuộc dòng thiền Lâm Tế Liễu Quán thế hệ thứ 44, huý NGUYÊN BÀNG, pháp tự CHÍ NĂNG, pháp hiệu GIÁC HOÀNG, viện chủ Chùa Đại Bi Quán-Âm, Nam California,  Đạo lạp 45, Tăng lạp 37, Thế thọ 62.

* Tin & ảnh: Chùa Long Khánh – Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008