Tiểu sử

Cố Hòa Thượng THÍCH HUỆ CHIẾU

 

Chân dung Cố Hòa Thượng THÍCH HUỆ CHIẾU (1898-1965)

 

Thích Viên Kiên biên soạn

 

Hòa thượng Huệ Chiếu họ Từ, sanh vào tháng 10 năm Mậu Tuất (1898), quê quán tại làng Trường Định xã Bình Hòa huyện Tây Sơn, Bình Định.

Năm 12 tuổi, Ngài từ giã song thân đến chùa Thập Thấp xuất gia, được Quốc Sư Phước Huệ nhận làm đệ tử, về sau cho Pháp danh là Không Hoa hiệu Huệ Chiếu, Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41. Bởi bẩm chất thông minh đầy đạo vị, nên Ngài được chọn làm thị giả hầu cận bên Quốc Sư nhiều năm

Đến năm 1920, sở học cũng như đạo hạnh vững vàng nên Ngài được Bổn sư cho thọ Đại giới, sau đó nhận lãnh chức vụ Thủ-khố, trông coi quản lý và chăm lo tất cả mọi việc của Tổ Đình, nhất là vào những năm Quốc Sư thường xuyên ra Huế để giảng dạy, Ngài phải thay mặt Bổn Sư đảm trách và giải quyết mọi mặt đối nội cũng như đối ngoại một cách chu toàn. Là đệ tử lớn của Quốc Sư, cho nên ngoài công việc chùa, Ngài còn phải trông nom nuôi nấng hướng dẫn dạy dỗ cho tất cả hàng sư đệ còn nhỏ tuổi. Vì vậy mà sau này tuy là huynh đệ nhưng các vị đó xem Ngài như là bậc Thầy của mình. Cũng bởi đạo tâm mạnh mẽ và khả năng chu toàn công việc Tổ Đình.

Năm 1925 Triều Đình đã cấp cho Ngài bằng Sắc Tứ Trú Trì Tổ Đình Thập Tháp, Ngài thay thế Quốc Sư đang phải lo giảng dạy Phật pháp tại Kinh Đô. Đến năm 1945 Quốc Sư Phước Huệ viên tịch, Ngài chính thức kế nhiệm trụ trì Tổ đình Thập Tháp.

Lúc này đất nước đang trong giai đoạn nhiễu nhương phức tạp, lòng người hoang mang, dân chúng khắp nơi đói khổ, chế độ Quân Chủ hoàn toàn sụp đổ để cho thể chế dân chủ Cộng Hòa đứng ra lãnh đạo chính trị, và rồi đất nước một lần nữa Nam Bắc phải chia đôi. Nằm trong hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt Hòa thượng Huệ Chiếu đã vận dụng tất cả tài trí và đức độ của mình để duy trì Tổ nghiệp phụng sự Đạo pháp.

Năm 1952 Ngài được cung thỉnh làm Hòa thượng Đường Đầu truyền giới tại Giới đàn chùa Thiên Bình xã Nhơn Phong huyện An Nhơn, Bình Định. Cùng năm ấy, sau khi Giáo Hội Tăng Già toàn quốc thành lập tại Hà Nội, Ngài được chư Tăng trong tỉnh bầu làm Trưởng Ban Trị Sự  Giáo Hội Tăng Già Bình Định.

Năm 1956 tình hình đất nước tạm bình yên, Hòa thượng đứng ra vận động trùng tu chánh điện chùa Thập Tháp với sự tham gia đông đủ chư Tăng môn phái, trải qua nhiều năm trùng tu tạm hoàn tất, lễ lạc thành được tổ chức một cách trọng thể.

Năm 1963 dưới chính sách kỳ thị Tôn giáo và nền chính trị độc tài của gia đình họ Ngô, cả nước đứng lên đòi quyền tự do và bình đẳng Tôn giáo. Tại Bình Định Hòa thượng lãnh đạo Tăng tín đồ Phật tử tích cực tham gia phong trào đấu tranh, góp phần trong sự thành công chung của Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng là một người đặc biệt có lối sống hết sức bình dị, thể hiện cuộc sống hòa đồng tất cả mọi người chung quanh. Vì vậy mà xa gần ai ai cũng cảm phục đức độ cao cả của Ngài.

Trong thời gian trú trì Tổ đình Thập Tháp, Hòa thượng đã đứng ra khai sơn nhiều ngôi chùa như:

- Chùa Ngưỡng Quan, ở thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, Bình Định.

Trụ trì Cố Hòa Thượng, thượng Quảng hạ Chư hiệu Thiện Huệ tự Đổng Tánh (1927-1991). Hiện trú trì, Thượng tọa, thượng Nhuận hạ Đạo hiệu Cảnh Hạnh tự Thắng Nhơn (1945).

Ngoài ra Ngài còn khai sơn nhiều ngôi chùa khác như:

- Chùa Tiên Phong xã Tây Thuận huyện Tây Sơn, Bình Định.

- Chùa Pháp Tràng ở Vĩnh Tràng huyện Tây Sơn, Bình Định.

- Chùa Đại Viên ở Bình Phú huyện Tây Sơn, Bình Định.

Đến năm Ất Tỵ (1965) nhằm vào giờ Tý ngày 11- 09 Hòa thượng Không Hoa-Huệ Chiếu an nhiên thị tịch tại Tổ Đình Thập Tháp.

Tháp Hòa thượng được an lập phía Bắc chùa, long vị thờ tại Tổ đường ghi rằng: “Sắc Tứ Thập Tháp trú trì, Tự Lâm Tế tứ thập nhất thế, húy Không Hoa hiệu Huệ Chiếu Hòa thượng chi vị”

Tại tháp Hòa thượng có nhiều câu thơ rất hay như:

“Bách niên thế sự trường lưu thủy

Nhất điểm linh đài bất dạ thiên”

Dịch:

“Thế sự trăm năm dòng nước chảy

Chân linh một điểm vượt thời gian.”

Hòa thượng độ được rất nhiều đệ tử xuất gia như:

Hoà Thượng Như Hoá - Thiện Độ, hiệu Hoằng Tế, cố trú trì chùa Viên Quang tại huyện An Khệ, Gia Lai. Hiện nay đệ tử của Ngài là Thượng Toạ Nhật Lan trú trì chùa Pháp Bảo quận Gò Vấp, Sài Gòn; ĐĐ Nhật Trung kế thừa Bổ sư trú trì chùa Viên Quang.

Thượng tọa Như Trí-Thiện Quang hiệu Hoằng Đạo cố trụ trì chùa Giác Hoàng tại Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.

Thượng Tọa Như Phụng-Thiện Trì sáng lập và hiện đang trụ trì tại chùa Kim Quang, Mỹ Quốc.

Thượng tọa Như Dũng-Thiện Quảng, hiện trú trì chùa Viên Thông tại Đồng Phó, Tây Sơn.

Thượng tọa Như Truyền-Thiện Chơn sáng lập và hiện trú trì chùa Quan Âm tại Mỹ Quốc (thường gọi Thượng tọa Thích Truyền Như).

Thượng tọa Như Thâm-Thiện Hải hiệu Ấn Trừng hiện trú trì chùa Tân An, thị trấn An Khê, Gia Lai.

Thượng tọa Như Lễ-Thiện Hữu hiệu Hải Từ hiện trú trì chùa Phước Điền Tp Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Thượng tọa Như Nhật-Thiện Huy hiện trú trì chùa Phú Thạnh tại quận Phú Nhuận, Sài Gòn.

Thượng tọa Như Trung-Thiện Chí hiệu Ấn Tôn, cố trú trì chùa Phước Sơn, Phú Mỹ huyện Tây Sơn, hiện nay đệ tử kế nhiệm trụ trì Đại Đức Nhật Hiển.

Thượng tọa Như Hóa-Hoằng Khải hiện trú trì chùa An Bình thị trấn An Khê tỉnh Gia Lai.

Ni sư Như Ý-Thiện Bảo hiệu Hải Ngọc hiện trú trì chùa Bảo Lâm tại Xuân Lộc-Long Khánh-Đồng Nai.

Đệ tử cầu pháp Hòa thượng như:

Thượng tọa, thượng Quảng hạ Chư hiệu Thiện Huệ tự Đổng Tánh cố trụ trì chùa Ngưỡng Quan.

Ni trưởng Như Ái-Tịnh Viên, cố trú trì chùa Hương Quang Ni Tự tại huyện Tuy Phước, Bình Định

        Biên soạn: TK Thích Viên Kiên

 

 

Chân dung Cố Hòa Thượng Thích Đổng Tánh

 

Chân dung Thượng Tọa Thích Nhuận Đạo

– Đương kim Trụ trì Chùa Ngưỡng Quan - Bình Định

 
 
simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008